Odabrana udruženja za učešće na projektu “Održiva udruženja za jaku zajednicu”

Odabrana udruženja za učešće na projektu “Održiva udruženja za jaku zajednicu”

Evaluaciona komisija partnera na projektu “Održiva udruženja za jaku zajednicu” nakon detaljne analize pristiglih aplikacija zaključila je listu odabranih udruženja čiji će predstavnici u narednih 7 meseci raditi sa trenerima i stručnjacima iz različitih oblasti na podizanju sopstvenih kapaciteta za aktivan angažman u civilnom sektoru lokalne zajednice.

Read More