Синдикат као промотер и заштитник радних права младих – тренутна пројекција или будуће трајно стање?

Sindikati I Njihove Omladinske Sekcije 44

КОВИД-19 поставио је низ нових изазова пред различите структуре, па тако и синдикате и њихове младе чланове. Више него икада пре, млади су се обраћали синдикату како би се информисали о својим правима и заштитили, а све услед новонастале ситуације изазване пандемијом. Раскиди уговора, слање радника на неплаћено одсуство, (не)евидентиран прековремени рад, (не)обезбеђивање адекватне заштитне опреме само су неке од тема које су млади радници изнели пред своје синдикате у овом периоду.

Показало се да су младима потребни благовремене и адекватне информације, правни савети и заштита, али и осећај припадништва организованој групи која се бори за њихове интересе и приоритете, а да је синдикат управо структура која томе може изаћи у сусрет.

Тренутак у коме се налазимо бацио је ново светло и додатно истакао значај пројекта „Синдикати и њихове омладинске секције – нови подстицај за партиципацију младих“. Од иницијалне идеје да се иде у сусрет промени имиџа синдиката међу младима и на тај начин додатно подстакне активизам младих синдикалних активиста, дошли смо до тога да се синдикат показао као истински промотер и заштитник радних права младих, што је довело и до повећања броја младих чланова у претходном периоду.

Пројектне активности су текле у складу су могућностима тренутка и уз пуно поштовање епидемиолошких мера; обављено је свеобухватно истраживање, одржана регионална Синдикална академија, реализоване локалне акције кроз састанке и онлајн активности, али оно што је најважнији досадашњи исход је то да су млади, силом прилика, али и уз наше активно деловање кроз медијску кампању и акције, почели да увиђају значај синдиката и да је сада на нама да их кроз синдикат повежемо, едукујемо и оснажимо за различите процесе у друштву.

Младима су потребне јаке структуре у којима ће се њихов глас чути и уважити, и које могу да се залажу за њихове потребе и приоритете. Партнери на пројекту става су да реформисани синдикати, уз увођење нових метода рада и комуникације са младима, те нових тема у сопствени портфолио, то могу бити, и то ће бити централна тема завршне конференције на пројекту – како се додатно повезати са младима и интегрисати их у синдикалне активности, управо за њихову властиту добробит и благостање. Конкретни предлози следе.

Пројекат „Синдикати и њихове омладинске секције – нови подстицај за партиципацију младих“ реализује се у периоду јануар-децембар 2020. године уз подршку Европске омладинске фондације Савета Европе. Носилац је Развојни центар за младе из Београда, а партнери су му Синдикално едукативни центар из Бања Луке, Синдикални центар за едукацију и тренинг из Скопља и удружење КОСМО из Подгорице, уз активан ангажман удружења из Словеније, Грчке и Албаније.