Успешно одржана регионална Синдикална академија младих синдикалних лидера

Ebb16c7b 4512 4da3 9150 C0743d77a1f4 (1)

Велика заинтересованост младих синдикалних активиста/киња учинила је Чањ домаћином за преко 50 младих синдикалних лидера из Црне Горе, Македоније, Србије, Словеније, Грчке, Турске и Босне и Херцеговине.


Почев од 15. септембра, а на основу заједнички развијеног курикулума за неформално образовање синдикалних активиста/киња, они су у склопу Синдикалне академије учили о основама синдикализма, улози и значају синдиката, неопходности адекватне заштите радних и свих других социјалних права, са фокусом на потреби јачања омладинских секција и стварању нове генерације младих синдикалних лидера који ће деловати као мотиватори, едукатори и узори другим члановима укључених синдиката.


“Од свог формирања, синдикат је био значајна карика цивилног друштва и равноправни партнер социјалног дијалога, а данас се доживљава као структура у којој чланство обезбеђује куповину на рате. То је имиџ који желимо да променимо и да покажемо да је синдикат заправо значајан канал да се потребе и приоритети младих јасно артикулишу, те алат да се исте ставе више на дневни ред заједнице. Посебно нас радује што смо успели да окупимо активисте из 7 земаља, јасно показујући да је жеља свих нас да вратимо синдикатима углед и покажемо да младе генерације активиста много тога имају да пруже друштву”, изјавио је отварајући скуп Бојан Трипуновски, генерални секретар синдиката УПОЗ из Македоније, иначе једног од коорганизатора Синдикалне академије.

У улози коорганизатора скупа, истом је присуствовала и Анастасија Ненадовић испред Развојног центра за младе, истичући задовољство што је удружења из свог угла деловања могло да допринесе креирању квалитетног програма и интересантних и динамичних садржаја за младе синдикалне активисте/киње.


Кроз кратка теоријска предавања, али пре свега сајам синдикалног деловања, динамичан рад у мањих групама, размене знања и искустава, панел дискусије, анализе студија случаја, млади су стекли драгоцена знања о синдикалном активизму као посебној категорији учешћа младих у процесима од значаја, али и вештине битне за живот уопште – комуникационе, презентационе, социјалне, организационе и низ других.

Како се све одвија у контексту неформалног образовања, са којим су се бројни активисти/киње срели по први пут, не треба да чуди партнерство које реализује пројектне активности, а које укључује актере из синдикалног, омладинског и образовног сектора.


Формалним организаторима скупа – удружењу АЕР из Црне Горе, Развојном центру за младе из Србије и СЦЕО из Македоније, раме уз раме стоје синдикати управе и праводуђа из укључених земаља, са интенијом да се у будућности овај концепт претвори у традиционалну образовну активност и укључи и друге заинтересоване младе.

Осим у радном делу, присутни су били у прилици да уживају и у богатом културно-туристичком програму који је обухватио и обилазак Бара, стварајући нераскидиве везе за све даље заједничке активности у наставку процеса, али и будући међународну сарадњу.


По окончању образовног дела процеса, укључене младе активисте/киње очекује заједничко креирање кампање “Синдикати су ИН – укључи се, утичи, делуј”, као и локалне акције у циљу даљег преноса знања и информација колега из непосредног окружења.

Пројекат се реализује уз суфинансирање Европске комисије кроз ЕРАСМУС+ програм, кључна акција 3 – European Youth Together и Европске омладинске фондације Савета Европе.