Uspešno održana regionalna Sindikalna akademija mladih sindikalnih lidera

Ebb16c7b 4512 4da3 9150 C0743d77a1f4 (1)

Velika zainteresovanost mladih sindikalnih aktivista/kinja učinila je Čanj domaćinom za preko 50 mladih sindikalnih lidera iz Crne Gore, Makedonije, Srbije, Slovenije, Grčke, Turske i Bosne i Hercegovine.


Počev od 15. septembra, a na osnovu zajednički razvijenog kurikuluma za neformalno obrazovanje sindikalnih aktivista/kinja, oni su u sklopu Sindikalne akademije učili o osnovama sindikalizma, ulozi i značaju sindikata, neophodnosti adekvatne zaštite radnih i svih drugih socijalnih prava, sa fokusom na potrebi jačanja omladinskih sekcija i stvaranju nove generacije mladih sindikalnih lidera koji će delovati kao motivatori, edukatori i uzori drugim članovima uključenih sindikata.


“Od svog formiranja, sindikat je bio značajna karika civilnog društva i ravnopravni partner socijalnog dijaloga, a danas se doživljava kao struktura u kojoj članstvo obezbeđuje kupovinu na rate. To je imidž koji želimo da promenimo i da pokažemo da je sindikat zapravo značajan kanal da se potrebe i prioriteti mladih jasno artikulišu, te alat da se iste stave više na dnevni red zajednice. Posebno nas raduje što smo uspeli da okupimo aktiviste iz 7 zemalja, jasno pokazujući da je želja svih nas da vratimo sindikatima ugled i pokažemo da mlade generacije aktivista mnogo toga imaju da pruže društvu”, izjavio je otvarajući skup Bojan Tripunovski, generalni sekretar sindikata UPOZ iz Makedonije, inače jednog od koorganizatora Sindikalne akademije.

U ulozi koorganizatora skupa, istom je prisustvovala i Anastasija Nenadović ispred Razvojnog centra za mlade, ističući zadovoljstvo što je udruženja iz svog ugla delovanja moglo da doprinese kreiranju kvalitetnog programa i interesantnih i dinamičnih sadržaja za mlade sindikalne aktiviste/kinje.


Kroz kratka teorijska predavanja, ali pre svega sajam sindikalnog delovanja, dinamičan rad u manjih grupama, razmene znanja i iskustava, panel diskusije, analize studija slučaja, mladi su stekli dragocena znanja o sindikalnom aktivizmu kao posebnoj kategoriji učešća mladih u procesima od značaja, ali i veštine bitne za život uopšte – komunikacione, prezentacione, socijalne, organizacione i niz drugih.

Kako se sve odvija u kontekstu neformalnog obrazovanja, sa kojim su se brojni aktivisti/kinje sreli po prvi put, ne treba da čudi partnerstvo koje realizuje projektne aktivnosti, a koje uključuje aktere iz sindikalnog, omladinskog i obrazovnog sektora.


Formalnim organizatorima skupa – udruženju AER iz Crne Gore, Razvojnom centru za mlade iz Srbije i SCEO iz Makedonije, rame uz rame stoje sindikati uprave i pravoduđa iz uključenih zemalja, sa intenijom da se u budućnosti ovaj koncept pretvori u tradicionalnu obrazovnu aktivnost i uključi i druge zainteresovane mlade.

Osim u radnom delu, prisutni su bili u prilici da uživaju i u bogatom kulturno-turističkom programu koji je obuhvatio i obilazak Bara, stvarajući neraskidive veze za sve dalje zajedničke aktivnosti u nastavku procesa, ali i budući međunarodnu saradnju.


Po okončanju obrazovnog dela procesa, uključene mlade aktiviste/kinje očekuje zajedničko kreiranje kampanje “Sindikati su IN – uključi se, utiči, deluj”, kao i lokalne akcije u cilju daljeg prenosa znanja i informacija kolega iz neposrednog okruženja.

Projekat se realizuje uz sufinansiranje Evropske komisije kroz ERASMUS+ program, ključna akcija 3 – European Youth Together i Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.