У новој 2023. години са новом активношћу – пред нама је још једна значајна регионална активност

Rcm Coe Eyf

Још једна добра вест за крај 2022. године – Програмски комитет за младе уврстио је на свом последњем годишњем састанку на листу међународних активности одобрених од стране Европске омладинске фондације Савета Европе и пројекат “Глас младих је глас будућности”.

Пројекат чији се почетак очекује у првој половини 2023. године замишљен је као шестомесечна активност усмерена на јачање капацитета и знања специфичне групе младих – младих синдикалних активиста/киња у области демократског учешћа, са основним циљем укључивања ове значајне групе младих у ревитализацију плуралистичке демократије и омогућавања једнаког приступа младих правима. Партнери на пројекту намеравају да покажу да млади синдикални активисти/киње, са изграђеним специфичним знањима и вештинама, могу бити значајан актер у области омладинске политике, не само на нивоу своје организације и/или локалне заједнице, већ и на ширем националном, регионалном и европском нивоу.

Циљ планираних активности је да оснаже младе људе у синдикатима да се више укључе у процесе доношења одлука и да буду активнији у ревитализацији плуралистичке демократије, користећи управо структуре којима припадају – синдикате. Кроз активности ће доћи до оснаживања знања, вештина и иницијатива младих синдикалаца да покрећу и спроводе промене у институционалном и политичком животу заједнице, а све у циљу унапређења демократије и јачања цивилног друштва у свим укљученим земљама. Њихово деловање се неће односити само на радничка права као фокус синдиката, већ и на сва друга социјална права од значаја за младе, показујући да ова категорија младих може утицати на промену институционалног оквира и представљати важног актера када је у питању лобирање за потребе и приоритете младих, постајући истински глас младих.

Пројекат изузетне синергијске моћи ће омогућити умрежавање 35 учесника из 7 укључених земаља (Црна Гора, Србија, Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Словенија, Грчка и Бугарска) кроз иницијалну четвородневну обуку, након чега ће уследити локалне акције у земљама-учесницама са циљем даљег коришћења специфичних алата и метода комуникације са младима и доносиоцима одлука научених током обуке; заједничка кампања „Глас младих је глас будућности“ и онлајн консултативни састанак у циљу припреме исхода пројекта – пре свега, идеја за даље заједничко деловање на регионалном нивоу.

Координатор пројекта који инсистира на мултисекторском приступу, а чији је један од партнера и Развојни центар за младе је удружење Асоцијација за едукацију и развој из Црне Горе, а други партнери су Синдикат управе и правосуђа из Црне Горе, Синдикат комуналаца из Србије, Синдкат УПОЗ из Македоније, Синдикат управе из Републике Српске, Синдикат МЛАДИ ПЛУС из Словеније, као и Институт за развој младих КУЛТ из Босне и Херцеговине.