О активном учешћу младих у друштву на консултативном састанку у склопу пројекта „Активни млади: корак ка заједничким променама“

Projekat Aktivni Mladi 1

Након иницијалног тренинга који је одржан у јуну 2018. године и одржаних локалних акција, учесници пројекта окупили су се на Златибору како би на финалном консултативном састанку изнели резултате рада на националном нивоу, те заједничким снагама настојали да закључке и препоруке уобличе у финалну брошуру пројекта.

Рад полазника на локалном нивоу само је потврдио све досадашње констатације – да млади у великој мери нису заинтересовани за активно деловање у својој локалној заједници, али ни на другим нивоима – од националног до међународног, те да већину активности које спадају у активистичко деловање сматрају апстрактним и недовољно јасним.

Додатно, искристалисало се и питање мотивације, будући да је утврђено да жеља за волонтирањем није на високом нивоу, те да су младима потребни конкретни мотиватори како би се покренули. Жеља за учењем, новим контактима и стицањем искуства не спадају у високо рангиране мотиваторе који би могли учинити да се млади активирају у својим заједницама, а свеприсутни су и апатија и незаинтересованост за бављење локалним појавама, као и одсуство вере да млади својим деловањем заиста и могу нешто да промене.

Потребни су нови приступи, адекватно пласиране информације, без затрпавања младих истима, ослањање на нове трендове у комуникацији, пре свега – кроз благовремено и ефикасно коришћење социјалних мрежа, те увођење тема на начин који је младима јасан, близак и приступачан.

Представници партнерских удружења – Развојног центра за младе и Асоцијације Интермедиа из Србије, удружења ЦОСМО из Црне Горе, Института за развој младих КУЛТ из Босне и Херцеговине и удружења YоутхWатцх из Словачке дискутовали су о горе поменутим закључцима и припремили план даљег рада на изради брошуре са сетом закључака и препорука са пројекта. Иста ће бити припремљена и представљена широј јавности до краја децембра 2018. године.

Пројекат се реализује уз подршку Европске омладинске фондације Савета Европе.