O aktivnom učešću mladih u društvu na konsultativnom sastanku u sklopu projekta „Aktivni mladi: korak ka zajedničkim promenama“

Projekat Aktivni Mladi 1

Nakon inicijalnog treninga koji je održan u junu 2018. godine i održanih lokalnih akcija, učesnici projekta okupili su se na Zlatiboru kako bi na finalnom konsultativnom sastanku izneli rezultate rada na nacionalnom nivou, te zajedničkim snagama nastojali da zaključke i preporuke uobliče u finalnu brošuru projekta.

Rad polaznika na lokalnom nivou samo je potvrdio sve dosadašnje konstatacije – da mladi u velikoj meri nisu zainteresovani za aktivno delovanje u svojoj lokalnoj zajednici, ali ni na drugim nivoima – od nacionalnog do međunarodnog, te da većinu aktivnosti koje spadaju u aktivističko delovanje smatraju apstraktnim i nedovoljno jasnim.

Dodatno, iskristalisalo se i pitanje motivacije, budući da je utvrđeno da želja za volontiranjem nije na visokom nivou, te da su mladima potrebni konkretni motivatori kako bi se pokrenuli. Želja za učenjem, novim kontaktima i sticanjem iskustva ne spadaju u visoko rangirane motivatore koji bi mogli učiniti da se mladi aktiviraju u svojim zajednicama, a sveprisutni su i apatija i nezainteresovanost za bavljenje lokalnim pojavama, kao i odsustvo vere da mladi svojim delovanjem zaista i mogu nešto da promene.

Potrebni su novi pristupi, adekvatno plasirane informacije, bez zatrpavanja mladih istima, oslanjanje na nove trendove u komunikaciji, pre svega – kroz blagovremeno i efikasno korišćenje socijalnih mreža, te uvođenje tema na način koji je mladima jasan, blizak i pristupačan.

Predstavnici partnerskih udruženja – Razvojnog centra za mlade i Asocijacije Intermedia iz Srbije, udruženja COSMO iz Crne Gore, Instituta za razvoj mladih KULT iz Bosne i Hercegovine i udruženja YouthWatch iz Slovačke diskutovali su o gore pomenutim zaključcima i pripremili plan daljeg rada na izradi brošure sa setom zaključaka i preporuka sa projekta. Ista će biti pripremljena i predstavljena široj javnosti do kraja decembra 2018. godine.

Projekat se realizuje uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.