Успешно окончана регионална Синдикална академија за младе активисте/киње

Razvojni Centar Za Mlade Sindikati Aktivizam 22

На Златибору је поделом сертификата полазницима окончан међународни тренинг за синдикалне активисте/киње из земаља региона. Током програма, полазници су се упознавали са концептом синдикалног активизма, уједно разматрајући на који начин се кроз синдикат могу интензивније и активније борити за права младих.

Заједнички је констатовано да синдикати представљају значајну карику цивилног друштва, али да је неопходно радити на организационој реформи истих, подмлађивању чланства и промени имиџа синдиката у широј јавности, а посебно међу младима. С тим у вези, полазници су током Академије учествовали и у креирању кампање „Синдикати су ИН – ангажуј се, делуј, утичи“, чије се спровођење планира по окончању индивидуалних локалних акција.

„Млади полазници Академије стекли су низ практичних и корисних информација и вештина које ће им помоћи, како у даљем синдикалном деловању, тако и у контакту са вршњацима, приликом представљања значаја синдиката истима. Циљ је да се јачањем ових структура да нови подстицај развоју грађанског друштва, а посебно имајући у виду да су од давнина управо синдикати ти који се дефинисани као главни заштитници и промотери радних права, што се односи и на права младих у овом сегменту њиховог живота“, изјавила је програмска директорка Развојног центра за младе, Александра Кнежевић затварајући скуп.

Синдикална академија само је једна од активности у оквиру пројекта „Синдикати и секције младих – нови покретачи омладинске партиципације“ који се у периоду јануар – децембар 2020. реализује уз подршку Европске омладинске фондације Савета Европе. Програм и методологија исте базирани су на резултатима претходно спроведеног истраживања на узорку од 600 младих из Србије, Републике Српске/Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Црне Горе, Словеније и Грчке, стављајући фокус управо на теме које су млади синдикални активисти/киње препознали као значајне током истраживања.

У наставку процеса, полазници ће у улози вршњачких едукатора преносити стечено знање и вештине колегама из својих радних и непосредних синдикалних окружења, а потом бити и део горенаведене регионалне кампање.