Истраживање о синдикалном активизму младих у јавном сектору

Razvojni Centar Za Mlade Sindikat Aktivizam 11

Представљамо вам „Анализу анкета о синдикалном активизму младих у јавном сектору“ у оквиру пројекта „Синдикати и њихове омладинске секције – нови покретачи омладинске партиципације“, који се спроводи уз подршку Европске омладинске фондације Савета Европе.

Резултати су сакупљени кроз упитнике које су испуњавали млади синдикални активисти 18-35 година из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније, Словеније, Грчке и Албаније. Захваљујући њиховим одговорима добијена је јасна слика о ангажованости омладине у синдикату и кроз њега и третману према њима, упоређена су размишљања младих радника у земљама ван Европске уније и њених чланица, као и њихове потребе за већим ангажманом у оквиру синдиката.

Истраживање показује да су млади вољни да се ангажују уколико би се променио имиџ синдиката, aли и када би било више активности прилагођених њима и њиховим приоритетима. Такође, омладина је жељна неформалне едукације и истиче да им је потребно више обука кроз синдикате на различите теме од значаја за њихов даљи лични и професионални развој.

Истраживање се састоји од националних извештаја, регионалног пресека и препорука за даље деловање синдиката усмереног ка привлачењу младих да се прикључе и активније укључе у његов рад и деловање. Истраживање можете погледати овде.