ПОТПИСАН МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

Razvojni Centar Za Mlade UPOZ Sporazum 1

Синдикат запослених у управи, правосуђу и удружењима грађана Републике Македоније (УПОЗ), који заступа председник Пецо Грујовски и Развојни центар за младе из Београда, који заступа програмска директорка Александра Кнежевић потписали су данас у Нишу Споразум о пословно-техничкој сарадњи. Овим споразумом обе стране су се обавезале да ће радити на унапређењу капацитета Синдиката како на националном нивоу, тако и у међународном пољу.

Након две године заједничког деловања, како на националном, тако и на регионалном нивоу, Развојни центар за младе и Синдикат УПОЗ решили су да своју сарадњу подигну на виши ниво и потпишу Споразум о пословно-техничкој сарадњи и заједничком раду у међународном пољу.

Споразум ставља акценат на подизање капацитета чланова и чланица Синдиката кроз различите тренинге и обуке, повезивање Синдиката са релевантним актерима са међународног нивоа, као и заједничку припрему пројеката за националне, регионалне и међународне донаторе, за потребе Синдиката и његових чланова/ица.

„Синдикати су значајна карика цивилног друштва и најорганизованија структура чије капацитете треба правилно усмерити и ојачати како би још боље и гласније заступали глас својих чланова и целокупног друштва. Свесни смо да основна средства синдиката морају да се користе за приоритетно и дневно деловање, те нам је жеља да покажемо да оснажен и уз праву подршку, синдикат може да дође до додатних средстава за битне активности, номинујући своје идеје међународној донаторској заједници. Циљ нам није да трошимо, већ да стварамо и томе ћемо се посветити у наредном периоду заједно. Као и до сада, Синдикат УПОЗ уживаће нашу пуну подршку, посебно у делу који се односи на интензивнији рад са женама и младима.“, изјавила је Александра Кнежевић, програмска директорка Развојног центра за младе.

С друге стране, председник Пецо Грујовски „са задовољством је приметио да је сарадња коју смо имали у последње две године са Развојним центром за младе из Србије донела очекиване резултате. Потписивање Споразума о пословно-техничкој сарадњи, данас у Нишу, још једна је потврда искрених жеља и намера да се та сарадња унапреди. Овим споразумом Синдикат УПОЗ добија партнера са којим ће моћи да подигне ниво квалитета и капацитете, како самих чланова тако и синдиката уопште. На овај начин обезбедиће се нови квалитет у области едукације нашег чланства, што је врло важно у раду и активностима Синдиката. Ми ћемо марљиво радити на томе да ова сарадња траје дуже време како бисмо заједнички постигли жељени циљ и на овај начин посебно унапредили рад Секције младих и Секције жена”.

Овај споразум о сарадњи потписан је са роком важења од две године, уз могућност продужења сарадње.