Развојни центар за младе постаје део породице шампиона УЕФА фондације за децу

UEFA Logo

Концепт животних шампиона наставља да се развија, од 1. децембра и уз подршку УЕФА фондације за децу која је препознала вредност и значај предложене идеје за стварање нове генерације активних и мислећих грађана коришћењем спорта као значајног средства за едукацију. Фондација која промовише поруку да је свако дете шампион на отвореном позиву за пројекте за 2022. годину показала је да вреднује идеје садржане у концепту животних шампиона, дајући подршку партнерству Развојног центра за младе са фудбалским кампом ДЕКИ5 и Академијом Пандев.

Подсећамо да концепт животних шампиона полази од две битне претпоставке – уколико желимо да користимо спорт као средство за едукацију, битно је да едукативни процес започнемо од најранијег узраста, као и да најбољи утицај на децу и младе могу да остваре тренери, имајућу у виду њихову посебну улогу у васпитању и образовању полазника спортских активности. Управо зато пројекат ставља у фокус 30 тренера млађих категорија из региона, те преко 2000 малишана до 15 година старости који ће бити обухваћени спортско-едукативним активностима, како кроз међународне кампове, тако и кроз редовне тренинге у клубовима из којих тренери долазе.

Приликом одабира тренера који ће имплементирати процес и деце која ће бити део истог, посебну пажњу посветићемо регионалној димензији, као и родној равноправности, уз настојања да се допре до локалних клубова и спортских школа са јаким женским секцијама, а водићемо рачуна и о одговарајућој заступљености деце која долазе из социјално угрожених категорија.

Даље, пратећи принцип „ништа о њима, без њих“ уложићемо додатне напоре да обезбедимо учешће оне деце која иначе због финансијских препрека не би могла да похађају ове активности без обзира на спортски потенцијал. Такође планирамо да створимо услове за укључивање већег броја деце специфичне здравствене ситуације, пружајући им могућност да доведу личног асистента и/или обезбеђујући им квалификовано медицинско особље за праћење/бригу о њиховом здравственом статусу. Као и до сада, фокус кампова биће на стварању животних шампиона, и зато ће у први план бити стављене вредности попут поштовања различитости, солидарности, тимског рада, пратећи концепт спорта за све, а све у складу са слоганом „сви различити, сви једнаки“.

Пред нама су експертски рад на израду програма за образовање у спорту/кроз спорт (са препорукама, саветима, едукативним игрицама), 6 регионалних инфо дана за представљање концепта животних шампиона, регионални тренинг за 30 тренера за даље коришћење развијеног програма, пренос стеченог знања и вештина на минимум 2000 малишана кроз међународне кампове партнера – Деки5 кампа и Академије Пандев, као и локалне тренинге, 6 родитељских састанака и међународна завршна конференција усмерена на креирање планова за будућност.

Развојни центар за младе са партнерима поносно ступа у породицу шампиона УЕФА фондације за децу, дајући динамичним пројектним активностима које ће реализовати са ДЕКИ5 кампом и Академијом Пандев сопствени допринос идеји да је свако дете шампион. Пројекат ће укључити и низ неформалних партнера из образовног, спортског и омладинског сектора са идејом да се развије концепт рада примењив у различитим срединама и са различитим категоријама младих спортиста/киња.