Одржан финални састанак конзорцијума

Razvojni Centar Za Mlade Zavrsni Sastanak 1

По окончању финалне конференције, која је превазишла сва очекивања конзорцијума, како у погледу структуре учесника, тако и у погледу добијених предлога за даљи заједнички рад, одржан је финални састанак чланова конзорцијума који је окупио све партнерске организације сем партнера из Словачке, услед тренутне спречености.

Партнери су анализирали реализовано, од прве до последње активности, осврћући се заједнички на све добре и мање добре стране заједничког рада и правећи свеобухватну евалуацију оствареног, како би у наредном периоду заједнички рад био још успешнији.

Координаторка пројекта истакла је да Развојни центар за младе током протеклих 12 месеци није инсистирао на томе да сви партнери морају дати једнаки допринос, али јесте на томе да сви партнери испуне предвиђено из заједничког акционог плана. Ипак, посебно је похвалила сарадњу са партнерима из Републике Српске, који су посвећеност процесу показали и на завршној конференцији, имајући у виду да су у састав своје делегације успели да укључе представнике институција, послодаваца, али и министра и народног посланика, исказујући и на овај начин ентузијазам за даље бављење темом.

Као један од резултата дискусије и заједничке евалуације постављених циљева припремљена је и финална презентација са постигнућима и плановима за даље деловање, која ће служити члановима конзорцијума као садржајан и сликовит извештај о свему оствареном у претходних 12 месеци.

У наредних неколико дана, чланови конзорцијума приступиће заједнички изради финалног наративног, финансијског и медијског извештаја, након чега је договор да током новог сусрета разраде пројектну идеју за наредни отворени позив који је пред конзорцијумом.

„Током протеклих 12 месеци увидели смо реалну потребу младих људи да се о овој теми говори више и чешће, али и сопствену снагу да као конзорцијум утичемо на промене у окружењу, и стога сматрамо својом обавезом да наставимо са заједничким радом, поносни на све оно што је остало као наслеђе из претходних 12 месеци рада“, истакла је на крају састанка Александра Кнежевић, координаторка пројекта „Права у раду, рад на правима“.