Богатији смо за брошуру и анимацију о радним правима младих

Animacija Pra U Radu Rad Na Pravima

Пројекат „Права у раду, рад на правима“ поред већ представљених, изнедрио је још два значајна производа – брошуру „Водич кроз радна права младих, појаве које их угрожавају и доступне механизме заштите“ и динамичну анимацију, а све са циљем додатног подизања свести младих људи о значају посвећивања адекватне пажње промоцији и заштити права у радном окружењу.

„Водич кроз радна права младих, појаве које их угрожавају и доступне механизме заштите настао је као одраз потребе да се активно укључимо у процесе упознавања, образовања, повезивања и заједничког синдикалног деловања. Кроз бројне практичне примере угрожавања и повреде радних права радника оживели смо сувопарну материју закона која уређује више од половине наших живота. Рад, слобода рада и достојанство радника су уређени законима које нажалост читамо када је већ дошло до њихове повреде. Стога „Водич кроз радна права“ садржи прегршт информација и смерница на који начин се остварују наша радна права, ко их доноси, шта их угрожава, те на који начин да се заштитимо од појава које нам ремете рад и слободу рада, која је улога синдиката у овим процесима и зашто је важно организовано деловати“, појаснио је аутор публикације, магистар Милорад Митровић.

„Не препуштајмо ништа случају, узмимо ствари у своје руке, будимо креатори промена. Нека ова брошура буде наш почетак упознавања са радним правима, а животни пут борба за достојанство и слободу рада“, додао је аутор.

Наша порука младима је да се упознају са брошуром и анимацијом, те да активно користе све доступне информације.

Пројекат „Права у раду, рад на правима“ реализује се уз подршку Европске уније, кроз Ерасмус+ програм, КА2: Јачање капацитета у омладинском пољу.