Развојни центар за младе поделио идеје и искуство за израду Сета алата за инклузију

Razvojni Centar Za Mlade Development Center For Youth European Youth Foundation Dragana Radosevic 1

Развојни центар за младе једна је од 15 организација одабраних за учешће на сесији Европске омладинске фондације Савета Европе на тему инклузије. Представница наше организације на овом једнодневном онлајн скупу била је Драгана Радошевић.

Циљеви су били да се обезбеди знање о могућностима организација цивилног друштва како да примене инклузију у пројектима финансираним од стране овог донатора, размене искуства и прикупе примери добре праксе, а да се заједнички предлози и закључци искористе за Сет алата за инклузију, као будуће средство за учење.

Учешће Развојног центра за младе у овом интерактивном и важном догађају наставак је успешне сарадње коју наша организација негује са Европском омладинском фондацијом,  Саветом Европе и његовим Одељењем за младе.