Први корак у изради образовног модула за фудбалске тренере

Razvojni Centar Za Mlade Erasmus Plus

Након краткотрајног затишја, активности на пројекту “Животни шампиони: заједно за здравију и сигурнију заједницу” настављају да теку по предвиђеном плану, са фокусом на изради образовног модула за тренере усмереног ка организованом увођењу неформалног образовања у спорт и кроз спорт.

Процес у средиште ставља тренера и има за циљ да ревитализује и оснажи његову педагошку и образовну улогу, користећи утицај који тренери имају на децу и младе. Конзорцијум је свестан да је зато важно да друштвено значајне теме, које планира да уведе у разговор са децом кроз спорт, треба да им буду представљене на јасан, разумљив и занимљив начин, због чега је од великог значаја тренере опремити и оснажити додатним знањима, вештинама и алатима.

С тим у вези, битан део процеса представља израда модула који ће се користити за додатно јачање капацитета самих тренера за образовни рад са децом и младима. Исти ће садржати низ сегмената од значаја – од прегледа тема, принципа и вредности за које се конзорцијум залаже, преко препорука за поступање актерима од значаја – тренерима, родитељима и деци, до конкретних алата за увођење различитих тема кроз спортске активности (едукативне игре, симулације, анализе случајева).

Свесни смо да је израда оваквог модула комплексан процес који захтева укљученост стручњака различитог профила, због чега су, при формирању Радне групе за израду модула, позвани истакнути спортски радници, али и представници академске заједнице, психолози, педагози, новинари, правници, као и омладински активисти и радници.

Радна група за израду модула одржала је 26. марта ЗООМ састанак како би се усагласила јединствена визија концепта ка чијем стварању идемо; дефинисали даљи правци заједничког рада и поделила задужења унутар Групе. Том приликом, координаторка пројекта Александра Кнежевић представила је присутнима информације са Инфо дана ЕРАСМУС+ програма у области спорта, упознајући их са специфичностима нове генерације Програма за период 2021-2027. “Отворили смо изузетно значајну тему којом није довољно бавити се на одређеној географској територији или у једном одређеном краћем временском периоду. Жеља нам је да наше акције буду одрживе и да допринесу окретању деце и младих позитивним вредностима и здравим стиловима живота. С тим у вези, конзорцијум ће наставити са заједничким припремама пројектних предлога и у годинама пред нама, а ЕРАСМУС+ видимо као једног од најзначајнијих потенцијалних донатора и партнера у нашим напорима”, изјавила је том приликом Александра Кнежевић.

Радна група наставиће са редовним састанцима до израде коначног предлога модула, са чијом ће садржином фудбалски тренери – учесници пројекта бити званично упознати на иницијалном тренингу за тренере у јуну 2021, након чега ће сва стечена знања и вештине моћи да примене на два регионална кампа.

Израда образовног модула једна је од носећих активности у оквиру пројекта “Животни шампиони: заједно за здравију и сигурнију заједницу”. Пројекат се спроводи у оквиру ЕРАСМУС+ програма Европске уније у области спорта, координатор је Развојни центар за младе из Београда, а конзорцијум чине партнери из спортског, омладинског и образовног сектора из Србије, Хрватске, Словеније, Северне Македоније, Босне и Херцеговине и Турске.