Одржана обука из управљања пројектним циклусом за партнере из региона

Aleksandra Knezevic Obuka Projekti Razvojni Centar Za Mlade 1

Александра Кнежевић, програмска директорка Развојног центра за младе, иначе консултант за међународну сарадњу, одржала је на Златибору тродневну обуку за чланове партнерских организација из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Северне Македоније.

Том приликом, присутни су упознати са свим елементима и фазама пројектног циклуса, како би у наредном периоду и сами интензивније примењивали стечено знање у раду својих организација. Заједнички је констатовано да је квалитетна израда пројектних предлога, те стицање организационих вештина које је прате, од изузетног значаја за даљи рад свих присутних, не само са аспекта обезбеђивања додатних финансијских средстава и проширења обима постојећих активности, већ и са аспекта даље поставке тренутног рада и интерне и екстерне комуникације присутних.

Посебан сегмент окупљања било је потписивање Протокола о сарадњи између Развојног центра за младе из Београда, Синдикално едукативног центра из Бања Луке, Аутономног грађанског покрета из Подгорице и Синдикалног центра за едукацију и тренинг из Скопља, чији су представници присуствовали обуци, а које је уводни корак у даље заједничке регионалне и међународне активности наведених организација.

„Како би партнери могли све текуће и будуће активности планирати и реализовати ефикасно и квалитетно, важно је да константно раде на подизању сопствених капацитета, те обука за управљање пројектним циклусом представља само први у низу тренинга који ће у наредном периоду бити одржани за руководеће структуре партнерских организација“, изјавила је током обуке Александра Кнежевић.