Динамично о активизму младих: зашто резултати не прате предузето?

Avala Trening 01

У Београду је 6-10. јуна одржан иницијални тренинг у склопу пројекта „Активни млади-корак ка заједничким променама“ који је окупио 30 омладинских активиста, али и службеника за младе из Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Грчке, Косова*, Македоније, Словачке, Хрватске и Црне Горе.

Током интерактивних радионица, учесници су поделили сопствена искуства и ставове о томе због чега је активизам младих (посебно локални) на ниском нивоу и шта се може учинити да млади постану активнији део заједнице, учествујући у јавном и политичком животу исте.

Учесници су разговарали о томе шта је заправо активизам младих и како приближити концепт и значај истог управо онима којих се тиче – младима; користимо ли адекватне канале комуникације са младима; знају ли млади довољно која су њихова права у заједници и како да их искористе и заштите; као и о томе у којој мери се фокусирати на едукацију, а у којој мери на обавезне законске мере, а све то на конкретним примерима из сопствених заједница. Програмски део тренинга је додатно обогатило излагање и динамична дискусија са представницама Кровне организације младих Србије, Олгом Девић и Вијећа младих Федерације Босне и Херцеговине, Мирела Геко.

Полазници настављају са активностима у локалним заједницама из којих долазе, тестирајући различите моделе рада са младима које су анализирали током тренинга, пре финалног консултативног састанка у новембру 2018. када ће се сви налази и идеје прикупити у заједнички сет препорука за различите актере из локалне заједнице, али и са националног и регионалног нивоа.

Циљ пројекта је да обезбеди простор учесницима за размену знања и искустава, те да искористи све примере добре праксе из различитих средина, позитивна искуства и различите механизме рада како би креирао конструктивне предлоге за даљи рад на постицању активизма младих.

Пројекат реализује Развојни центар за младе у сарадњи са партнерима YоутхWатцх из Словачке, Институтом за развој младих КУЛТ из Босне и Херцеговине, COSMO из Црне Горе и Интермедиа из Србије, уз подршку Европске омладинске фондације Савета Европе.