Razvojni centar za mlade na konferenciji u okviru EU Strategije za Podunavlje

Rumunija Razvojni Centar Za Mlade 2

Razvojni centar za mlade jedan je od 170 učesnika međunarodne konferencije u okviru Strategije Evropske unije za Podunavlje „Borba protiv socijalne isključenosti i marginalizacije“.

Događaj organizuje Ministarstvo za rad i socijalna prava Rumunije u gradu Murigiol, okruga Tulčea, na delti Dunava u sklopu rumunskog predsedavanja EU.

Tokom četiri dana moglo se više saznati o ulozi EU Strategije za Podunavlje u ulaganju u ljude, iskustvima i primerima iz prakse u borbi protiv marginalizacije i socijalne isključenosti, inovativnim modelima u ovoj oblasti i nizu drugih pitanja od značaja iz domena socijalnih prava. Upriličena je i poseta marginalizovanim zajednicama u dunavskoj regiji kao praktična terenska sesija.

Osim učesnika iz Rumunije, na konfernciji su i predstavnice iz Belgije, Ukrajine i Slovenije, a Razvojni centar za mlade i Srbiju predstavlja Dragana Radošević.