Zajedno ka novim aktivnostima za članove i članice Sindikata UPOZ

Razvojni Centar Za Mlade UPOZ 1

Aleksandra Knežević, programska direktorka Razvojnog centra za mlade i Trpe Deanoski, predsednik makedonskog Sindikata UPOZ, nakon prvog dvogodišnjeg perioda u sprovođenju Protokola o saradnji dve strane, iskazali su želju da saradnju nastave, pa i podignu na viši nivo, potvrđujući istu potpisima na novom dvogodišnjem dokumentu.

Pored nastavka intenzivnog rada na jačanju sekcije mladih, u narednom periodu više napora biće uloženo u međunarodnu saradnju, te jačanje sindikalnih kapaciteta za delovanje na međunarodnoj sceni, kao i osnaživanje sekcije žena, imajući u vidu da mladi i žene predstavljaju osetljive, a opet izuzetno značajne kategorije unutar sindikata.

Dve strane već su pokrenule niz zajedničkih aktivnosti, te u narednom periodu čekaju ishod dva pripremljena projekta koja bi se tokom 2023. godine realizovala iz evropskih fondova, a kako saradnja podrazumeva i podizanje kapaciteta članova/ica Sindikata, planirano je da grupa zainteresovanih aktivista/kinja do kraja leta i sama prođe obuku za izradu projekata i upravljanje projektnim ciklusom, kako bi direktno doprineli unapređenju rada Sindikata.

Mimo svega najavljenog, dve strane pripremiće za oktobar i projekat za regionalno povezivanje sindikalnih struktura, te održati zajedničko akciono planiranje za 2023. godinu, koje je ujedno i prilika da se razmotre svi predlozi i inicijative dobijeni od samih članova sindikata.

“Sindikati pred sobom imaju nepregledno polje mogućnosti jer su registrovani kao udruženja građana, a ono što ih izdvaja su masovnost i razvojeni sistem komunikacije sa članstvom. Zbog svega ovoga, predstavljaju jednu od najznačajnijih karika u menjanju društva na bolje i većem zalaganju za poštovanje ljudskih prava, sa posebnim fokusom na radnim pravima. Imajući u vidu društveni značaj sindikata, posebno smo ponosni što i sami možemo da damo doprinos njihovom jačanju, a samim tim i uticaju u društvu”, izjavila je nakon potpisivanja Aleksandra Knežević.