Osnaženi i podmlađeni u susret 2023. godini

Rcm Ilu

Razvojni centar za mlade organizovao je svoje redovno godišnje akciono planiranje u želji da analizira rezultate iz 2022. godine, te zajednički pripremi plan delovanja za naredni period.

Konstatovano je da je 2022. jedna od najuspešnijih u dosadašnjem radu Udruženja, kako kroz efekte realizovanih aktivnosti, tako i kroz broj pripremljenih i odobrenih projektnih ideja, pri čemu su prisutni posebno zadovoljstvo iskazali pristupanju porodici UEFA fondacije za decu.

Pored tekućih aktivnosti i projekata manjeg obima, 2022. godinu obeležio je partnerski angažman na projektu EMBRACE čiji je koordinator udruženje Ujedinjena društva Balkana iz Grčke; dalji rad sa sekcijama mladih i žena sindikata iz regiona; program obuke za podizanje kapaciteta različitih struktura za pripremu projekata i upravljanje projektnim ciklusom, ali pre svega dalji rad na razvoju koncepta Životnih šampiona, koji će u svoje redove od 2023. godine primiti i Životne šampionke.

Kraj godine obeležile su izuzetno pozitivne vesti, kroz informacije o 4 odobrena granta – jedan od strane UEFA fondacije za decu, jedan od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope i preostala dva od strane Evropske komisije kroz različite linije u okviru ERASMUS+ programa. S tim u vezi, sastanak je posvećen detaljnom planiranju navedenih aktivnosti, ali i inicijalnim pripremama za nove projektne aplikacije, čije se podnošenje očekuje tokom marta 2023.

“Godina za nama je bila sjajna, ali istinski napredak tek očekujemo u 2023. kada počnu da se realizuju svi dobijeni projekti, a pre svega ovi vezani za dalji razvoj koncepta životnih šampiona, jer imaju za cilj da dopru do hiljada mališana, trenera i roditelja sa čitavog Balkana, pa i šire. Čeka nas pokretanje procedura za akreditaciju Udruženja u okviru FIFA fondacije, ali i učešće u izradi novih projektnih predloga u sprotskom polju. Ipak, uz sve ovo što su svakako lepe vesti, lično me posebno raduje činjenica da smo se tokom 2022. i podmladili, te u timu imamo 3 nove osobe različitih znanja i veština koje će značajno uticati na unapređenje kvaliteta našeg rada sa mladima”, izjavila je na kraju sastanka programska direktorka Razvojnog centra za mlade, Aleksandra Knežević.

U novoj 2023. Udruženje će najpre 22. januara obeležiti svoj 9. rođendan pod sloganom ”U iščekivanju 9 velikih rezultata za 2023”, a potom i zvanično lansirati nastavak projekta “Stvaramo životne šampione” podržanog od strane ERASMUS+ programa i UEFA fondacije za decu 27. januara u Beogradu. Više informacija sledi.