Najavljujemo nove aktivnosti

Najavljujemo nove aktivnosti

Razvojni centar za mlade sa ponosom najavljuje realizaciju projekta “Sindikati i njihove omladinske sekcije – novi pokretači omladinske participacije”, uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, kroz kategoriju „međunarodne aktivnosti”. Projekat, fokusiran na unapređenje znanja i veština mladih sindikalnih aktivista…

Read More