Zajednički korak ka promociji društveno odgovornog poslovanja

Razvpjni Centar Za Mlade B2b Privredna Komora

Programska direktorka Razvojnog centra za mlade Aleksandra Knežević sastala se danas sa Bojanom Radosavljevićem iz Ugovorne privredne komore za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B, otvarajući time seriju razgovora o mogućnostima za dalju saradnju i zajednički rad na unapređenju trenutne poslovne klime, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou.

Komora u ovom trenutku okuplja 134 kompanije i 12 udruženja, stavljajući fokus na socijalno preduzetništvo i promociju društveno odgovornog poslovanja. Prateći potrebe trenutnih i potencijalnih članova, Komora je i formirana kako bi se stvorila platforma za pružanje podrške daljem razvoju članova, između ostalog i kroz: obezbeđivanje finansiranja i sufinansiranja projekata i biznis planova članova Komore; podržavanje članova u pripremi projekata pri konkurisanju kod pretpristupnih fondova EU i drugih donatora; pomaganje članovima u izradi biznis planova; povezivanje i udruživanje članova Komore; pružanje usluge stručnog obrazovanja, poslovnog informisanja i savetovanja; obezbeđivanje eksternih partnera i eksperata.

Imajući u vidu angažman Razvojnog centra za mlade u oblasti radnih prava realizovan uz podršku međunarodnih donatora, te do sada sklopljena regionalna partnerstva i sprovedene aktivnosti koje su bile usmerene na promociju, unapređenje i zaštitu radnih prava zaposlenih, a pre svega – mladih radnika, zaključeno je da dve strukture imaju zajednički interes –  stvaranje radnog okruženja po meri mladog čoveka, u kome bi pojedinac ostvario svoj puni profesionalni potencijal, kako na lično, tako i na zadovoljstvo poslodavca.

U narednom periodu dve strane razviće zajednički plan delovanja, a Razvojni centar za mlade sa zadovoljstvom će staviti svoje stručne kapacitete na raspolaganje Komori, dajući na taj način dodatni vetar u leđa naporima da se situacija u poslovnom okruženju podigne na viši nivo, istakla je po okončanju sastanka Aleksandra Knežević.