Svoje znanje stavljamo na raspolaganje udruženjima iz Raške

Razvojni Centar Za Mlade UNDP SIDA Raska 1

Razvojni centar za mlade s ponosom predstavlja novi projekta – Održiva udruženja za jaku zajednicu, koji će sprovoditi od septembra 2020. do maja 2021. godine. Cilj je jačanje kapaciteta civilnog sektora na teritoriji opštine Raška kako bi se u sinergijskom delovanju sa drugim akterima iz zajednice, a pre svega lokalnom administracijom, doprinelo unapređenju kvaliteta života različitih kategorija stanovništva (podizanjem kvaliteta, obima i broja različitih usluga i aktivnosti za građane/ke prema zajednički definisanim opštinskim prioritetima).

Kao organizacija sa dugodišnjim iskustvom na nacionalnom, regionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, Razvojni centar za mlade stavlja kapacitete na raspolaganje kolegama/inicama iz Raške sa željom da osnaži civilni sektor na ovim prostorima. Tokom devet meseci 12 udruženja i njihova 24 člana/ice prvo će proći obuku za podizanje kapaciteta na različitim nivoima: od dnevnog poslovanja, preko pripreme projektnih ideja i upravljanja projektnim ciklusom do PR i strateške komunikacije. Učesnici/e će potom kroz info-sesije stečeno znanje prenositi ostalim članovima/icama iz organizacija, a svako udruženje će pripremiti bar po jedan projektni predlog na bazi naučenog, uz mentorsku podršku eksperata. Aplikacije će predstaviti na Sajmu projektnih ideja tokom kog će imati priliku da se povežu sa potencijalnim donatorima i predstavnicima lokalne samouprave. Takođe, završni događaj biće prilika i za uključivanje ostalih zainteresovanih udruženja sa teritorije opštine Raška.

Razvojni centar za mlade projekat realizuje u partnerstvu sa Dečjim savezom opštine Raška, a u okviru projekta Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA) u saradnji sa Opštinom Raška. Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama ima za cilj jačanje partnerstva jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva kroz izgradnju transparentnijeg pristupa finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, a u cilju rešavanja problema u zajednici.