Profesor Brajušković odgovara na pitanja mladih o vakcinaciji

Razvojni Centar Za Mlade Tribina Raska 15

Na pitanja koja su mladi u okviru projekta „Vakcini treba tvoja pomoć“ postavili na temu imunizacije, odgovore je da prof. dr Goran Brajušković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pred vama je spot sa top 5 odgovora na ovu temu.

Goran Brajušković redovni je profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu gde predaje predmete molekularna genetika, molekularna biologija ćelije i molekularna biologija maligne ćelije. Njegov naučni rad za temu ima istraživanje molekularne osnove malignih bolesti u okviru Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta. Poslednjih godina glavna tema njegovih istraživanja je karcinom prostate. Čest je predavač Istraživačke stanice Petnica na seminarima biologije i biomedicine. Organizovao je i edukativne seminare za profesore biologije osnovnih i srednjih škola. Sudski je veštak iz oblasti Biologije i utvrđivanja očinstva.

Ovde pročitajte sve odgovore profesora Brajuškovića na pitanja koja su mladi postavljali na tribinama koje su održane u srednjim školama u Raški. Kroz 25 javnih časova prošlo je skoro 450 mladih zahvaljujući čijoj želji za preciznim, jasnim i konkretnim informacijama je ovaj materijal pred vama.

Projekat je započet donacijom Domu zdravlja u Raški, kada je uručena zaštitna i dezinfekciona oprema u vrednosti od skoro 500.000 dinara što je, zajedno sa tribinama, propraćeno intenzivnom medijskom kampanjom, zahvaljujući čemu je najmanje još 10.000 ljudi upoznato sa svim aktivnostima i rezultatima.

Projekat „Vakcini treba tvoja pomoć“ sprovodio je Razvojni centar za mlade. Inicijativa je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.