Održiva udruženja za jaku zajednicu: Korak bliže predstavljanju projektnih ideja

Razvojni Centar Za Mlade Raska Obuka Pisanje Projekata 1

Sastanak tima na projektu “Održiva udruženja za jaku zajednicu” posvećen finalnim programskim i logističkim pripremama za realizaciju Sajma projektnih ideja održan je u Raški. Članovi tima diskutovali su o logističkim aspektima Sajma, ali i izradi centralnog video spota, agendi i drugim elementima od značaja za ovaj skup čija se realizacija planira sredinom jula 2021. godine.

Tom prilikom, polaznici/ce projekta, inače predstavnici/ce 12 udruženja građana sa teritorije opštine Raška predstaviće finalne proizvode višemesečnog rada uz mentorsku podršku trenera i eksperata na projektu – uobličene projektne ideje koje treba da doprinesu obogaćivanju sadržaja i kulturno-umetničke, turističke, sportske, obrazovne ponude za različite kategorije stanovništva iz opštine Raška.

Tokom sastanka, bilo je reči i o uključivanju polaznika/ca u pripremne aktivnosti za Sajam, te je zajednički konstatovano da samo treba nastaviti sa dosadašnjim principom rada i uključivanja odabranih udruženja u sve projektne aktivnosti u punom kapacitetu – s tim u vezi, pred izradu centralnog spota biće obavljene šire konsultacije kako bi se došlo do najatraktivnije i najinteresantnije ideje za animiranje javnosti za dolazak na Sajam.

U narednim danima, članovi tima pristupiće kominikaciji i sa različitim organizacijama i institucijama od značaja, od lokalnog do međunarodnog nivoa, ukazujući na značaj aktivnosti koja sledi za dalji razvoj civilnog sektora jedne lokalne zajednice, uz nadu da će neki od njih prepoznati važnost dolaska na istu.

Više informacija o Sajmu projektnih ideja sledi u narednom periodu.

Projekat „Održiva udruženja za jaku zajednicu“ sprovodi Razvojni centar za mlade u partnerstvu sa Dečjim savezom Opštine Raška. Inicijativa je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.