Odabrana udruženja za učešće na projektu “Održiva udruženja za jaku zajednicu”

Odrziva Udruzenja Ilu 01

Evaluaciona komisija partnera na projektu “Održiva udruženja za jaku zajednicu” nakon detaljne analize pristiglih aplikacija zaključila je listu odabranih udruženja čiji će predstavnici u narednih 7 meseci raditi sa trenerima i stručnjacima iz različitih oblasti na podizanju sopstvenih kapaciteta za aktivan angažman u civilnom sektoru lokalne zajednice.

Sa zadovoljstvom konstatujemo da se na listi odabranih udruženja, čije su aplikacije u potpunosti odgovorile zahtevima konkursa, nalaze udruženja građana sa različitim tematskim fokusima, što bi u krajnjoj instanci trebalo da rezultira i razrađenim idejama u različitim oblastima od značaja za stanovnike Raške.

U narednom periodu, u proces sticanja novih znanja i veština, ali i praktičnog rada na uobličavanju ideja za dobrobit lokalne zajednice, biće uključena sledeća udruženja:

 • Udruženje za pomoć deci i licima sa posebnim potrebama
 • Kulturno-umetničko društvo Raška
 • Kulturno-umetničko društvo Brvenica
 • Učenički parlament Gimnazije Raška
 • Udruženje Izvorak
 • UG Refleksija
 • Udruženje pčelara Raška
 • Gljivarsko društvo Kopaonik-Raška
 • Karate klub Raška
 • Sportski klub “Korak po korak 993”
 • UG Spust bez granica
 • UG Golija

Sva udruženja sa spiska u narednim danima dobiće Informativni paket sa detaljnim programskim i logističkim informacijama u vezi sa daljim koracima na projektu, a prva aktivnost – inicijalni trening planirana je neposredno po sticanju epidemioloških uslova za održavanje iste.

Projekat „Održiva udruženja za jaku zajednicu“ sprovodi Razvojni centar za mlade u partnerstvu sa Dečjim savezom opštine Raška. Inicijativa je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske u saradnji sa Opštinom Raška.