Dinamična 2022. u najavi

Razvojni Centar Za Mlade Plan Godina 2022 1

Tim Razvojnog centra za mlade okupio se 23-24. decemba na Zlatiboru u želji da sve ideje i planove za 2022. godinu konkretizuje u akcioni plan za dalje delovanje.

“Svesni da je kvalitetna i temeljna priprema 70% odrađenog posla, godišnja akciona planiranja organizujemo svakog decembra sa istim ciljem – da zajednički utvrdimo pravac akcije za narednih 365 dana”, izjavila je tom prilikom programska direktorka Aleksandra Knežević.

Ono što će svakako biti u fokusu našeg rada je nastavak aktivnosti na razvoju i sprovođenju koncepta životnih šampiona, uz bavljenje temom edukacije o ljudskim pravima u sportu i kroz sport. Prva sledeća aktivnost je kamp koji ćemo u martu 2022. realizovati sa roditeljima uključenih mališana, kako bismo zauzeli jedinstveni stav i prenosili jedinstvenu poruku po pitanju vrednosti za koje se zalažemo – regionalne saradnje, tolerancije, razumevanja, ali i sporta oslobođenog svih oblika pritiska i agresije, kako na terenu, tako i van njega. Dodatno, kontakti će biti ostvareni sa većim brojem aktera iz boksa i rukometa, sa intencijom da se priča o životnim šampionima “zakotrlja” i u ovim sportskim disciplinama, po uzoru na fudbal.

Iako i dalje sportske trenere smatramo glavnom karikom našeg delovanje, širenje obima aktivnosti na roditelje, uprave sportskih klubova, pa i medije, smatramo značajnim za obezbeđivanje podrške šire javnosti da se naša ideja i koncept životnih šampiona nesmetano realizuju.

Takođe, pored aktivnosti u oblasti sporta, naše udruženje ostaće na raspolaganju sindikatima iz okruženja, verujući da samo jak sindikat može da doprinese istinskim i kvalitetnim društvenim promenama. Upravo stoga su predstavnici Sindikata UPOZ iz Severne Makedonije, predsednik Trpe Deanoski i generalni sekretar Bojan Tripunovski prisustvovali kao specijalni gosti akcionom planiranju, budući da će dva aktera zajedničkim snagama pripremati projekte za evropske donatore – ERASMUS+ program i Evropsku omladinsku fondaciju, i to za martovski i aprilski poziv, stavljajući u prvi plan obezbeđivanje dodatne podrške za aktivnosti sekcija mladih i žena.

Potvrđena je želja za zajedničkim delovanjem na međunarodnom nivou, kao i zajedničkim nastupom ka međunarodnoj donatorskoj zajednici tokom 2022, a sve sa ciljem jačanja regionalne saradnje, unapređenja prilika i sadržaja za mlade i žene, ali i druge kategorije sindikalnih aktivista, i njihovog dodatnog povezivanja.

Nakon dinamičnih dvodnevnih aktivnosti konkretan plan delovanja postoji i sada je na svima nama da već sa prvim danima 2022. počnemo da ga sprovodimo u delo.