Trening u Slovačkoj za vršnjačke edukatore

Trening Bratislava Prava U Radu (4)

Počeo je trening za buduće vršnjačke edukatore „RADNA PRAVA MLADIH, POJAVE KOJE IH UGROŽAVAJU I MEHANIZMI ZAŠTITE“.

Mladi sindikalni aktivisti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske i Slovačke učiće u Bratislavi 20-25. maja o ljudskim pravima, sa fokusom na radnim pravima mladih, negativnih pojavama koje ih narušavaju i postojećim mehanizmima zaštite. Ideja je da stečeno znanje dalje prenose na svoje vršnjake na radionicama koje će biti direktan rezultat okupljanja u Slovačkoj.

Podršku mladim polaznicima, kako tokom treninga, tako i daljem radu, osim sindikata-učesnika u projektu (Sindikat uprave Republike Srpske, Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore, Sindikat UPOZ Makedonije, Sindikat uprave Srbije), pružiće i omladinska udruženja građana koje se bave pravima mladih – koordinator projekta Razvojni centar za mlade iz Beograda, domaćin treninga YouthWatch, Fondacija Budva, Sindikalno edukativni centar iz Banja Luke i Koalicija omladinskih organizacija SEGA iz Prilepa. Takođe, treningu će prisustvovati i predstavnica Centra za napredne studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci, kao partnera koji je koordinirao sveobuhvatno istraživanje, postavljajući time osnove za dalji tok projekta.

Tokom projekta, do sada je sprovedeno istraživanje u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Slovačkoj o upoznatosti mladih radnika sa njihovim radnim pravima, na osnovu čega su urađeni nacionalni izveštaji i regionalni presek, uz poređenje situacije u zemljama koje nisu članice Evropske unije sa onom koja to jeste – Slovačkom.
Tokom treninga u Bratislavi biće nastavljen i rad na pripremi promotivne i informativne kampanja, a posle treninga akcenat će biti na radionicama mladih sindikalnih edukatora koje će sami sprovoditi među zaposlenim vršnjacima u sredinama iz kojih dolaze.

Finalni izveštaj sa treninga možete pronaći ovde.

Trening za edukatore je deo projekta „Prava u radu, rad na pravima“ podržanog od strane Erasmus+ programa Evropske unije: KA2 – Capacity Building in the Field of Youth / Western Balkan Window.