Sa mladima Raške o procesu imunizacije

Razvojni Centar Za Mlade Tribina Raska 1

Aktivnosti u sklopu projekta “Vakcini treba pomoć” se nastavljaju, a ovog puta realizovane su edukativno-informativne tribine u obe srednje škole na teritoriji Raške – Gimnaziji i srednjoj školi “Kraljica Jelena”.

Pored predstavnika Razvojnog centra za mlade, tribinama su prisustvovali članovi Opštinske uprave Raške, a cilj je bio da se mladima na jasan i blizak način predstavi značaj procesa imunizacije. Tribine su iskorišćene i da se prikupe najčešća pitanja mladih, kako bi se potom, u formi video spota, mladima na ista ponudili konkretni odgovori.

Diskusija je ukazala na to da mladi ljudi nisu neodgovorni, ali žele da poseduju sve bitne informacije, te da su direktan razgovor i upućivanje mladih na to da su im odgovori na pitanja dostupni zapravo najbolji put da ova ciljna grupa i sama uvidi značaj imunizacije za dalje funkcionisanje. Utvrdili smo da mlade ljude zanima niz različitih pitanja o imunizaciji – od sastava vakcine do potencijalnih nuspojava po dobijanju iste, što je još jednom pokazalo da se mladi ne mogu okarakterisati kao nezainteresovani, već jednostavno kao ciljna grupa koja zbog specifičnosti svog uzrasta želi da donosi informisane odluke na bazih jasnih i preciznih informacija koje su im na raspolaganju.

Tokom realizovanih tribina, koje su okarakterisane kao “ciljane brze intervencije” na časovima obe smene u dogovoru sa rukovodstvom uključenih škola, do informacije iz prve ruke došlo je najmanje 400 srednjoškolaca, čime je ispunjen još jedan od ciljeva projekta “Vakcini treba tvoja pomoć” koji se odnosi na direktno informisanje omladinske populacije.

Poseta Raški iskorišćena je i za dogovore u vezi sa pripremom drugog spota sa najčešćim pitanjima mladih u vezi sa imunizacijom i odgovorima na ista, kao i predviđenom ciljanom onlajn kampanjom, kako bi se doprlo do što većeg broja mladih, ne samo iz Raške, već i iz susednih opština.

Projekat „Vakcini treba tvoja pomoć“ sprovodi Razvojni centar za mlade. Inicijativa je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.