Podmlađivanje tima Razvojnog centra za mlade u susret novim poslovnim uspesima

Akciono Planiranje

Tim Razvojnog centra za mlade, predvođen programskom direktorkom Aleksandrom Knežević, obavio je 24-25. avgusta strateško i akciono planiranje za period do kraja 2023. godine.

Projektni tim u narednom periodu predvodiće projektni asistent Veljko Avramović, a u naredna 4 meseca pred istim će biti brojni izazovi – od doprinosa organizaciji Sindikalne akademije u Čanju, preko organizovanja studijske posete za fudbalske trenere i godišnje konferencije na projektu “Stvaramo životne šampione”, do 3 radionice za decu i mlade na temu promocije evropskih vrednosti i mehanizama za učešće mladih u evropskim politikama u okviru TUNE projekta.

“Dati istinsku šansu mladima znači i poveriti im organizaciju značajnih aktivnosti, uz duboko poverenje da će njihova kreativnost, energija i inicijativnost dati dodatnu vrednost svim navedenim aktivnostima, i to je upravo ono čemu će Razvojni centar za mlade težiti u narednom periodu”, izjavila je tokom akcionog planiranja Aleksandra Knežević.

Svi akteri skupa u različitim uloga aktivni su pri Razvojnom centra za mlade duže vreme i sa nestrpljenjem su dočekali aktivniju ulogu u funkcionisanju organizacije planiranu za naredni period.

Tokom akcionog planiranja potvrđena je jasna opredeljenost Razvojnog centra za mlade daljem širenju koncepta životnih šampiona, sa nadom da će se saradnja sa Evropskom komisijom kroz ERASMUS+ program u oblasti sporta, kao i UEFA fondacijom za decu nastaviti i podići na jedan viši nivo.