Razvojni centar za mlade je udruženje za mlade osnovano početkom 2014. godine. Deluje u oblastima omladinske politike, izgradnje građanskog društva i aktivizma i usmereno je na:

• unapređenje sistematskog i organizovanog neformalnog obrazovanja mladih i opšte populacije o ljudskim pravima i obavezama i važnosti aktivnog učešća u društvu;
• unapređenje mehanizama za podsticanje, organizovanje i vrednovanje volonterskog rada mladih;
• rad na programima podrške za ostvarivanje mobilnosti mladih;
• obezbeđivanje saradnje i komunikacije sa organizacijama iz zemlje, regiona i šireg okruženja u cilju zajedničkih akcija.

Krajem 2017. godine, organizacija je usvojila petogodišnji Plan razvoja (ističući glavne pravce i ciljeve po pitanju unapređenja organizacionih kapaciteta), zajedno sa Akcionim planom za 2018-2020, kojim se definišu glavni tematski fokusi za naredni period. Naredni trogodišnji period od 2021. do 2023. takođe je definisan Akcionim planom, a sledeće tri teme su navedene kao prioriteti organizacije u navedenom periodu:

  • uloga sporta u društvenom razvoju i borba protiv negativnih pojava u sportu i kroz sport;
  • učešće mladih u javnom i političkom životu zajednice, sa fokusom na mladim ženama i ranjivim grupama mladih;
  • ljudska prava na Internetu (upravljanje Internetom).

Organizacija se sastoji od petočlanog projektnog tima, 10 spoljnih eksperata iz različitih oblasti i mreže od 100 volontera širom zemlje. Uspostavila je partnerstvo sa 24 organizacije iz celog regiona, putem potpisanih Memoranduma o razumevanju, uz uspostavljenu saradnju sa različitim opštinama, sindikatima, obrazovnim i sportskim institucijama i medijima. Od 2015. godine potpisnica je regionalnog Memoranduma o razumevanju sa 17 organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije o zajedničkom delovanju u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima kroz sport, kao i nacionalnog Protokola o saradnji sa 6 organizacija iz različitih delova Srbija (na temu omladinskog aktivizma, od 2017. godine). Osim toga, Razvojni centar za mlade član je Evropskog pokreta protiv govora mržnje na Internetu, koji okuplja više od 1000 omladinskih organizacija iz cele Evrope u okviru „No Hate Speech Movement“-a, iniciranog od strane Saveta Evrope.

Većina aktivnosti Razvojnog centra za mlade zasnovana je na metodama neformalnog obrazovanja, uglavnom na razvoju i jačanju mreže vršnjačkih edukatora i njihovom daljem delovanju u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze (kroz radionice, lokalne akcije, istraživanja, akcije javnog zagovaranja, itd).

U periodu od 2014. do 2020. godine, Razvojni centar za mlade inicirao je i uspešno realizovao više od 40 različitih projekata, uz podršku domaćih i međunarodnih donatora iz različitih sektora, poput Evropske komisije kroz program ERASMUS+, UEFA fondacije za decu, Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstva spoljnih poslova, ERSTE banke, opština Raška, Bečej i Veliko Gradište, i mnogih drugih.

Prelomnom godinom u napretku smatramo 2020, koju uprkos izazovima nastalim usled pandemije koronavirusa, Udruženje završava radno, sa tri aktivna projekta – „Sindikati i njihove omladinske sekcije – novi podsticaj za participaciju mladih“, podržan kroz program međunarodnih aktivnosti Evropske omladinske fondacije, „Vanredni rad u vanrednim situacijama“ podržan kroz pilot program Evropske omladinske fondacije i „Održiva udruženja za jaku zajednicu“, u partnerstvu sa Dečjim savezom opštine Raška, a u okviru projekta Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA) u saradnji sa Opštinom Raška.

2021. i 2022. posvetili smo razvoju inovativnog koncepta “Stvaramo životne šampione”, stavljajući fokus na edukaciju u sportu i kroz sport. Zahvaljujući istom preko 700 aktera različitog uzrasta iz oblasti sporta dobilo je priliku da besplatno učestvuje u edukativno-sportskim aktivnostima, a više od 1,000 dece i mladih direktno je informisano o različitim temama kroz interaktivne radionice. Pored toga, navedeni period obeležile su i brojne obuke uz 100 ljudi čije smo kapacitete podizali u oblasti upravljanja projektnim ciklusom; 5 uspešno realizovanih projekata u ulozi koordinatora; 3 projekta u ulozi partnera; 3 novouspostavljena partnerstva; gostovanja, objave i informacije koje su medijski doprle do više od 5 miliona ljudi.