Развојни центар за младе је удружење за младе основано почетком 2014. године. Делује у областима омладинске политике, изградње грађанског друштва и активизма и усмерено је на:

• унапређење систематског и организованог неформалног образовања младих и опште популације о људским правима и обавезама и важности активног учешћа у друштву;
• унапређење механизама за подстицање, организовање и вредновање волонтерског рада младих;
• рад на програмима подршке за остваривање мобилности младих;
• обезбеђивање сарадње и комуникације са организацијама из земље, региона и ширег окружења у циљу заједничких акција.

Крајем 2017. године, организација је усвојила петогодишњи План развоја (истичући главне правце и циљеве по питању унапређења организационих капацитета), заједно са Акционим планом за 2018-2020, којим се дефинишу главни тематски фокуси за наредни период. Наредни трогодишњи период од 2021. до 2023. такође је дефинисан Акционим планом, а следеће три теме су наведене као приоритети организације у наведеном периоду:

  • улога спорта у друштвеном развоју и борба против негативних појава у спорту и кроз спорт;
  • учешће младих у јавном и политичком животу заједнице, са фокусом на младим женама и рањивим групама младих;
  • људска права на Интернету (управљање Интернетом).

Организација се састоји од петочланог пројектног тима, 10 спољних експерата из различитих области и мреже од 100 волонтера широм земље. Успоставила је партнерство са 24 организације из целог региона, путем потписаних Меморандума о разумевању, уз успостављену сарадњу са различитим општинама, синдикатима, образовним и спортским институцијама и медијима. Од 2015. године потписница је регионалног Меморандума о разумевању са 17 организација из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније о заједничком деловању у области образовања о људским правима кроз спорт, као и националног Протокола о сарадњи са 6 организација из различитих делова Србија (на тему омладинског активизма, од 2017. године). Осим тога, Развојни центар за младе члан је Европског покрета против говора мржње на Интернету, који окупља више од 1000 омладинских организација из целе Европе у оквиру „No Hate Speech Movement“-a, иницираног од стране Савета Европе.

Већина активности Развојног центра за младе заснована је на методама неформалног образовања, углавном на развоју и јачању мреже вршњачких едукатора и њиховом даљем деловању у локалним заједницама из којих долазе (кроз радионице, локалне акције, истраживања, акције јавног заговарања, итд).

У периоду од 2014. до 2020. године, Развојни центар за младе иницирао је и успешно реализовао више од 40 различитих пројеката, уз подршку домаћих и међународних донатора из различитих сектора, попут Европске комисије кроз програм ЕРАСМУС+, УЕФА фондације за децу, Европске омладинске фондације Савета Европе, Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Министарства спољних послова, ЕРСТЕ банке, општина Рашка, Бечеј и Велико Градиште, и многих других.

Преломном годином у напретку сматрамо 2020, коју упркос изазовима насталим услед пандемије коронавируса, Удружење завршава радно, са три активна пројекта – „Синдикати и њихове омладинске секције – нови подстицај за партиципацију младих“, подржан кроз програм међународних активности Европске омладинске фондације, „Ванредни рад у ванредним ситуацијама“ подржан кроз пилот програм Европске омладинске фондације и „Одржива удружења за јаку заједницу“, у партнерству са Дечјим савезом општине Рашка, а у оквиру пројекта Платформа за одговорно управљање јавним финансијама који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, а финансира Влада Шведске (СИДА) у сарадњи са Општином Рашка.

2021. и 2022. посветили смо развоју иновативног концепта “Стварамо животне шампионе”, стављајући фокус на едукацију у спорту и кроз спорт. Захваљујући истом преко 700 актера различитог узраста из области спорта добило је прилику да бесплатно учествује у едукативно-спортским активностима, а више од 1,000 деце и младих директно је информисано о различитим темама кроз интерактивне радионице. Поред тога, наведени период обележиле су и бројне обуке уз 100 људи чије смо капацитете подизали у области управљања пројектним циклусом; 5 успешно реализованих пројеката у улози координатора; 3 пројекта у улози партнера; 3 новоуспостављена партнерства; гостовања, објаве и информације које су медијски допрле до више од 5 милиона људи.