Корак ближе конкретним активностима – одржан иницијални састанак партнера

Kult Sarajevo Poseta 01

У Сарајеву је 13. априла 2018. одржан припремни састанак партнера поводом званичног почетка заједничког пројекта “Активни млади-корак ка заједничким променама”, подржаног од стране Европске омладинске фондације Савета Европе.

Представнике Развојног центра за младе и Удружења Интермедиа из Србије, организација COSMO из Црне Горе и YouthWatch из Словачке, испред домаћина скупа – Института за развој младих КУЛТ, поздравио је Јасмин Бешић, директор КУЛТА, упознавши их ближе са историјатом и најзначајнијим постигнућима организације-домаћина.

Током састанка, партнерске стране потписале су Споразум о сарадњи, којим су дефинисани улога партнера на пројекту, као и права и обавезе сваке стране потписнице, а који представља квалитетан основ за све потенцијалне даље заједничке активности страна.

У склопу програмских и логистичких припрема, прецизиран је и датум прве заједничке активности – тренинга за омладинске активисте и едукаторе, и исти ће бити одржан 6-10. јуна 2018. године у Београду.

Отворени позив и пратећи детаљи биће објављени почетком маја 2018, те вас позивамо да пратите званичне странице партнера на пројекту уколико сте заинтересовани за тему подстицања учешћа младих у јавном и политичком животу заједнице.