Miroslav Borovčanin (1984) završio je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Ujedno, poseduje licencu za naprednog individualnog fitnes instruktora za rekreaciju i fizičku pripremu profesionalnih sportista Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu, kao i sertifikat za ličnog trenera Američkog saveta za vežbanje.

Trenutno je član i specijalni savetnik za mlade i sport fondacije „Global Millenium Development“ iz Njujorka.

Tokom karijere, radio je kao glavni trener za fizičku i mentalnu pripremu sportista, radeći sa uzrasnim kategorijama koje su nebrojano puta u tom periodu bile osvajači medalja na evropskim prvenstvima. U ulozi direktora i glavnog trenera istakao se i u bokserskom klubu Balkan Boxing Promotion (Beograd, Srbija), u okviru koga je razvio i sprovodio sve trening programe (rekreativne i profesionalne); organizovao više od 40 prestižnih sportskih manifestacija u profesionalnom boksu; redovno komunicirao sa sponzorima, sportskim institucijama i drugim akterima od značaja iz oblasti sporta; te kao trener radio sa šampionima poput Nenada Borovčanina.

Sarađivao je sa naučno-sportskim timom Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta, kroz projekte radeći na: proceni profesionalnih sportista i timova i sprovođenju rezultata istraživanja, kreirajući kratkotrajne i dugotrajne razvojne programe, i sl.

Dodatno, uticao je na unapređenje i razvoj niza novih programa (osnivač je Nacionalne škole boksa koja je tokom 2011. godine obuhvatila više od 800 dece i mladih (12-17 godina) sa teritorije svih većih gradova u Srbiji; inicirao je detaljan fizički pregled za 50 mladih sportista na „Magnatrans kampu šampiona“, promovišući zdravlje i bezbednost, itd).

Autor je Priručnika za testiranje u sportu (2014), koji predstavlja vodič sa višestrukim testovima i referentnim vrednostima za sportsku procenu neophodnu za: određivanje trenutnog fizičkog stanja pojedinca, identifikovanje specifičnih područja za poboljšanje i procenu unapred definisanih sposobnosti ispitanika da razvije specifične veštine potrebne za određeni sport.

Od 2014. godine aktivan je član udruženja Razvojni centar za mlade iz Beograda, inicijator i projektni lider svih projekata iz oblasti sporta: „Sportom do tolerancije i dijaloga“ (2014) i „Kamp Tolerancije i prijateljstva“ (2015), podržanih od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, kao i „Sport ženama-menjaj i budi promena“ (2016), podržanom od strane ERSTE banke. Od 2017. godine koordinator je Radne grupe koja se bavi ulogom sporta u društvenom razvoju i borbom protiv negativnih pojava u sportu i kroz sport, kao i član Upravnog odbora Udruženja.