Синдикати су ин – укључи се, ангажуј се, делуј

Sindikati Su In Kick Off Meeting 02

Развојни центар за младе биће део још једног значајног европског пројекта, овог пута усмереног на омладински активизам и учешће кроз призму синдикалног деловања. Као партнер, подржаћемо нашег дугогодишњег сарадника Синдикат УПОЗ из Скопља у настојању да млади синдикални активисти буду активнији и ангажованији, како у својим синдикатима, тако и у друштву уопште.

Као почетни корак, 10. фебруара конференцијом за новинаре и одржавањем иницијалног састанка конзорцијума, Синдикат УПОЗ заједно са осам партнера из региона и Европе започео је реализацију пројекта који суфинансира Европска унија кроз програм Ерасмус+ и његову акцију „European Youth Together“.

Основни циљ пројекта који носи назив „Синдикати као нови подстицај за учешће младих“, биће јачање учешћа младих у синдикатима, првенствено кроз тренинг и едукацију.

Стављање акцента на младе људе и њихово учешће није случајно.

Најновија европска статистика каже да је просечна старост чланова синдиката од 45 до 50 година, а значајно је смањен проценат оних који се учлањују у синдикате да су млађи од 25 година.

„Разлози за овакво стање су бројни, али главни разлог за то је што млади не препознају синдикате као интересне организације, нити као организације које им могу понудити заштиту њихових права. Синдикати, с друге стране, иако знају да су им млади потребни за преживљавање, не укључују младе да буду у органима синдиката, тако да млади уопште нису укључени у процес доношења одлука у синдикатима. Управо то желимо да променимо“ – рекао је председник Синдиката УПОЗ Трпе Деаноски.

У наставку, Александра Кнежевић, програмска директорка Развојног центра за младе истакла је још један проблем од значаја за младе. „Многи млади људи би чак тражили и нешто мање плате, када би знали да ће се осећати сигурно и са потенцијалом да напредују у свом радном окружењу, без мобинга и уз поштовање својих права. То је један од основних предуслова да млади остану и да покажемо да наша борба против одлива мозгова није само декларативна, а синдикати играју важну улогу када је реч о положају младих на тржишту рада“, истакла је ова говорница током конференција за штампу.

С обзиром да се са овим проблемима суочава велики део синдиката у Европи, пројекат којим координира Синдикат УПОЗ укључује партнерске организације из осам земаља, и то: Развојни центар за младе из Србије, Синдикат Млади плус из Словеније; Удружена друштва Балкана из Грчке, Синдикат Хизмет-Иш из Турске, Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду из Србије, Синдикални центар за образовање и тренинг из Скопља, Синдикат управе и правосуђа Црне Горе и Синдикат управе Републике Српске.

Истакнуто је да ће се на почетку спровести свеобухватно истраживање које ће циљати младе људе из 5 земаља како би се открило који су разлози неактивности и неучешћа младих у синдикатима. Након резултата истраживања биће припремљен наставни план и програм и реализована прва Синдикална академија, кроз које ће будући млади синдикални лидери бити оснажени, између осталог – да стечено знање пренесу у своје земље.

У даљем току пројекта, кроз студијску посету Љубљани, Словенија, млади синдикалци ће имати прилику да се упознају са радом Синдиката Млади плус, као позитивног примера омладинског синдикализма, чиме ће научити још више како се млади могу укључити у рад синдиката.

Резултат истраживања и наставни план и програм биће представљени релевантним структурама у Бриселу са нагласком на значај синдиката и њихових омладинских секција, а посебно наглашавајући потребу препознавања обуке и образовања ове групе младих.

Коначно, цео концепт ће бити представљен на великој завршној конференцији у Скопљу, на коју ће бити позван велики број европских синдикалних представника и представника Европске уније и других релевантних актера.

Током читавог трајања пројекта, кроз друштвене мреже ће се спроводити свеобухватна кампања под називом СИНДИКАТИ СУ ИН – УКЉУЧИ СЕ, АНГАЖУЈ СЕ, ДЕЛУЈ, а биће посвећена младима да се упознају са предностима чланства у синдикату.