Korak bliže održivim udruženjima za jaku zajednicu – uspešno realizovan poslednji modul u okviru obuke za organizacije iz Raške

Razvojni Centar Za Mlade Raska Obuka Projekti 5

Polaznice i polaznici treninga projekta „Održiva udruženja za jaku zajednicu“ u prethodna tri dana napravili su poslednji korak u procesu obuke, pohađajući finalni, četvrti modul u čijem su fokusu bili odnosi sa javnošću i strateške komunikacije.

Tokom obuke, polaznice i polaznici su bili u prilici da saznaju više o odnosima sa javnošću i tome kako plasirati željene poruke ciljnim grupama, kao i o javnom nastupu, značaju obezbeđivanja adekvatne vidljivosti i promocije društveno korisnih aktivnosti, kako bi uz stečeno znanje i informacije svoj rad bolje predstavili u zajednici.

Poseban fokus stavljen je na različite mogućnosti za korišćenje društvenih medija, ali i postojeće digitalne alate koje polaznici, osim u službu promocije, mogu staviti i u službu dodatne edukacije svojih ciljnih grupa u digitalnom okruženju.

Finalni deo modula posvećen je diskusiji o tome kako Sajam projektnih ideja, planiran za jul 2021. godine, na bazi stečenog znanja učiniti interesantnijim i vidljivijim, kako u zajednici, tako i među svim potencijalnim zainteresovanim stranama, zbog čega su polaznici otvorili diskusiju o vizuelnom identitetu i porukama koje bi trebalo plasirati kao najavu Sajma. Zajednički je konstatovano da su pripremne aktivnosti za Sajam projektnih ideja, planirane za maj i jun 2021. takođe odlična prilika da polaznici počnu da primenjuju u praksi sva stečena znanja, te da se očekuje njihov aktivan doprinos.

Prisutnima se obratio i Đorđe Radoičić, predstavnik Opštinske uprave Raške, ohrabrujući njihov dalji aktivizam, energiju i inicijative u zajednici. Budući da je cilj projekta jačanje kapaciteta civilnog sektora kako bi u zajedničkom delovanju sa drugim akterima iz zajednice, a pre svega lokalnom samoupravom, doprineo unapređenju kvaliteta života različitih kategorija stanovništva, Radoičić je ukazao na otvorenost Opštine Raška za sve ideje koje će polaznici prikazati tokom Sajma projektnih ideja.

Projekat „Održiva udruženja za jaku zajednicu“ sprovodi Razvojni centar za mlade u partnerstvu sa Dečjim savezom Opštine Raška. Inicijativa je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.