Vladimir Mitrović (1980) je diplomirao ekonomiju na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, gde je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Od septembra 2011. godine aktivan je u okviru agencije Interactive Consulting na poziciji nezavisnog konsultanta, pružajući profesionalne usluge malim i srednjim preduzećima (konsultant, analitičar i trener):

  • planiranje, organizacija i kontrola procesa u marketingu,
  • PR sektor, kreiranje i implementacija marketinških planova i aktivnosti,
  • analiza medijskih sadržaja i priprema analitičkih izveštaja korišćenjem savremenih IT alata i metoda,
  • izrada biznis planova i konsultantske aktivnosti prilikom apriliciranja za dobijanje start-up i investicionih kredita,
  • organizovanje posebnih događaja (izgradnja tima, komercijalni i turistički, edukativni i sportski događaji, itd),
  • rad na izradi strateških dokumenata različitih tematskih prioriteta,
  • uređivanje veb stranica, kreiranje vizuelnog identiteta, grafički dizajn.

Od 2010. godine, kao spoljni saradnik, bio je uključen u nekoliko projekata Agencije za privredne registre, Opštine Blace, kao i niz projekata udruženja građana širom zemlje.

U periodu od jula 2008. do jula 2009. godine radio je u Alfa banci a.d. Beograd, a od avgusta 2006. do jula 2008. godine radio je u Opštinskoj upravi opštine Blace na poziciji saadnika za privredu i privatno preduzetništvo. Takođe, bio je angažovan kao vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća „Televizija Blace“ sa nadležnostima sprovođenja procesa privatizacije, organizovanja poslovnih procesa i komercijalnih poslova (2008. godine).

Pored toga, on je osnivač i predsednik udruženja građana „Intermedia“ Blace, koje se bavi poboljšanjem kvaliteta života građana u ekonomskom, ekološkom, obrazovnom smislu, ali i u smislu ljudskih prava i sloboda u Topličkom okrugu i šire. Učesnik brojnih seminara na polju jačanja civilnog društva, demokratije, prikupljanja sredstava, zastupanja, javno-privatnih partnerstava, podsticanja evropskih vrednosti i značaja pristupanja Evropskoj uniji, prednosti i nedostataka evropskih integracija, razvoja lokalnih antikorupcijskih politika, omladinskog aktivizma i učešća mladih.