Владимир Митровић (1980) је дипломирао економију на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду, где је стекао звање дипломираног економисте.

Од септембра 2011. године активан је у оквиру агенције Interactive Consulting на позицији независног консултанта, пружајући професионалне услуге малим и средњим предузећима (консултант, аналитичар и тренер):

  • планирање, организација и контрола процеса у маркетингу,
  • ПР сектор, креирање и имплементација маркетиншких планова и активности,
  • анализа медијских садржаја и припрема аналитичких извештаја коришћењем савремених ИТ алата и метода,
  • израда бизнис планова и консултантске активности приликом априлицирања за добијање start-up и инвестиционих кредита,
  • организовање посебних догађаја (изградња тима, комерцијални и туристички, едукативни и спортски догађаји, итд),
  • рад на изради стратешких докумената различитих тематских приоритета,
  • уређивање веб страница, креирање визуелног идентитета, графички дизајн.

Од 2010. године, као спољни сарадник, био је укључен у неколико пројеката Агенције за привредне регистре, Општине Блаце, као и низ пројеката удружења грађана широм земље.

У периоду од јула 2008. до јула 2009. године радио је у Алфа банци а.д. Београд, а од августа 2006. до јула 2008. године радио је у Општинској управи општине Блаце на позицији саадника за привреду и приватно предузетништво. Такође, био је ангажован као вршилац дужности директора јавног предузећа “Телевизија Блаце” са надлежностима спровођења процеса приватизације, организовања пословних процеса и комерцијалних послова (2008. године).

Поред тога, он је оснивач и председник удружења грађана “Интермедиа” Блаце, које се бави побољшањем квалитета живота грађана у економском, еколошком, образовном смислу, али и у смислу људских права и слобода у Топличком округу и шире. Учесник бројних семинара на пољу јачања цивилног друштва, демократије, прикупљања средстава, заступања, јавно-приватних партнерстава, подстицања европских вредности и значаја приступања Европској унији, предности и недостатака европских интеграција, развоја локалних антикорупцијских политика, омладинског активизма и учешћа младих.