Master ekonomije, sa bogatim iskustvom iz javnog i privatnog sektora; specijalizovan za upravljanje projektnim ciklusom i ljudskim resursima (kroz nacionalne i međunarodne trening programe).

Prethodno iskustvo – rukovodeća pozicija u oblasti marketinga i odnosa sa javnošću.