Мастер економије, са богатим искуством из јавног и приватног сектора; специјализован за управљање пројектним циклусом и људским ресурсима (кроз националне и међународне тренинг програме).

Претходно искуство – руководећа позиција у области маркетинга и односа са јавношћу.