Katarina Eger rođena je 3. januara 2004. godine u Beogradu.

Završila je dvojezičnu gimnaziju i trenutno studira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Najveća interesovanja pokazala je u području biologije, biohemije i genetike,  te može da se ponosi mnogim nagradama iz istih oblasti. Bila je aktivni član Regionalnog centra za talente sa kojim je osvojila treće mesto na republičkom takmičenju iz elektrohemije. Saradnik je na naučnom radu “Konstrukcija kalibracione krive hemijskih jedinjenja pomoću UV-VIS spektrofotometrije”, rađenog u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” 2019. godine.

Tokom celog školovanja bavila se temama ekologije i očuvanja životne sredine. U periodu od 4 godine učestvovala je u projektu “Ekološka svest”, koji je obuhvatao veliki broj srednjih škola u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike u Beogradu. Po završetku projekta učestvovala je u nizu predavanja na temu zagađenja prirode i upotrebe obnovljivih izvora energije.

Od malena se bavi muzikom, koja ujedno predstavlja njenu veliku ljubav. Završila je dve muzičke škole i svira dva instrumenta. Bila je učesnik, a ubrzo nakon toga i deo žirija na gradskom takmičenju solo pevača “Zlatna sirena” u okviru ciklusa Dečje muzičke svečanosti – DEMUS.

Pored nauke i muzike, zaljubljenik je u sport kojim se aktivno bavi preko 10 godina. Najviše se pronašla na polju atletike, u kojoj je osvojila treće mesto na nivou Beograda u disciplini skok u vis pre 4 godine. Od 2020. aktivno učestvuje kao volonter u sportskim takmičenjima. Iskustvo nosi sa velikih svetskih i evropskih takmičenja iz košarke, atletike, boksa, vaterpola, i mnogih drugih sportova, održanih u Srbiji.

Od samog starta zainteresovana za teme neformalnog obrazovanja, vannastavnih aktivnosti, mentalnog zdravlja i podrške mladima, postala je aktivni član udruženja Razvojni centar za mlade, sa kojim učestvuje na svim aktuelnim projektima.

Tečno govori francuski i engleski jezik.