Dragana Radošević rođena je 1987. u Beogradu. Diplomu sportskog novinara stekla je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Kao sportski novinar i urednik radila je 11 godina. Ima iskustvo i kao portparol.

Bila je uključena u organizaciju mnogih međunarodnih sportskih manifestacija u Srbiji, od EYOF (European Youth Olympic Festival) 2007, preko Univerzijade 2009, do svetskih i evropskih rukometnih šampionata 2012-2013.

Od 1994. bavila se ritmičkom gimnastikom na vrhunskom nivou, prošavši sve faze – od takmičarke na domaćim i međunarodnim turnirima, do trenera i sudije nacionalnog nivoa.

Tečno govori engleski i ruski jezik, a koristi se i francuskim.