Završna konferencija „Sa Opštinom na TI“ kao uvod u nove aktivnosti

Slika 21

U Raški je održana završna konferencija projekta „Sa Opštinom na TI“, koji su zajednički realizovali Razvojni centar za mlade i Opština Raška.

Konferencija je okupila predstavnike lokalne administracije, mlade, udruženja građana, škole i druge institucije koje se bave mladima, pokazujući kako sinergija u praksi treba da izgleda. Događaj su svečano otvorili Slobodan Ristović, sekretar Skupštine opštine Raška i Aleksandra Knežević, programska direktorka Razvojnog centra za mlade.

„Mladi imaju ideje, lokalna administracija mehanizme da dobre ideje sprovede u delo. Ovaj projekat pokazao je kako se komunikacija može intenzivirati na obostrano zadovoljstvo i kako su mladi spremni da daju svoj doprinos za unapređenje kvaliteta života zajednice kada znaju da ima ko da ih sasluša“, istakla je tom prilikom Aleksandra Knežević.

Jedno za drugim, u nastavku su sledili prezentacija ostvarenih rezultata, predstavljanje publikacije „Moj lični vodič kroz lokalnu administraciju – participacija za početnike“, te utisci o projektu iz ugla odbornika i iz ugla vršnjačkih edukatora. Ipak, posebno produktivnim smatramo rad u manjim grupama, koji je iznedrio niz kreativnih ideja za dalje delovanje na teme projekta, tokom koga su mladi upoznati i sa tim da imaju mogućnost uticaja na odabir strateških prioriteta koje će Opština Raška posebno podržavati u narednom periodu.

Vršnjačke edukatorke Jovana Veljović i Vanja Vukadinović dobile su i značajno priznanje za svoj angažman u sklopu projekta – proglašene su najaktivistkinjama, uz nadu da će i u narednom periodu nastaviti da sprovode aktivnosti od značaja za zajednicu.

Na samom kraju, Aleksandra Knežević upoznala je prisutne sa planovima za dalje – uspostavljenim partnerstvom sa opštinama Kuršumlija i Blace i već podnetim zajedničkim projektom, inicijativama za dalje delovanje u Novom Pazaru, ali i idejama za širenje koncepta projekta na nacionalni nivo.

Projekat „Sa Opštinom na TI“ imao je cilj približavanje rada lokalne administracije mladima, te uspostavljanje kanala komunikacije između mladih i lokalne vlasti, te verujemo da je obukom 20 vršnjačkih edukatora, održavanjem 36 javnih časova sa nekoliko stotina mladih polaznika, informisanjem 5000 mladih o temama kroz onlajn kampanju, pilotiranjem koordinacionog mehanizma „Pitajte odbornika“, izradom Vodiča i uspostavljanjem novih partnerstava pre i tokom završne konferencije – taj cilj i ostvaren.

Posebno smo ponosni što je završnoj konferenciji prisustvovala i delegacija Srednje tehničke škole iz Novog Pazara, koja je ugostila jednu od radionica tokom projekta i pokazala spremnost da zajedničkim snagama uđemo u nastavak procesa, svesni značaja povezivanja omladinskog i obrazovnog sektora.