Započelo sprovođenje ankete „Da li ste upoznati s Vašim radnim pravima“

Slika Anketa

Nakon studioznog rada na kreiranju upitnika sa relevantnim pitanjima, partneri su lansirali anketu “Da li ste upoznati s Vašim radnim pravima” kako bi se došlo do sveobuhvatne analize stanja na terenu i definisali najveći izazovi sa kojima se suočavaju mladi radnici. Istraživanje će ponuditi kako nacionalni pregled (što je od posebnog značaja, imajući u vidu nedostatak konkretnih podataka na ovu temu koji bi poslužili kao smernice za dalje delovanje), tako i regionalni presek, definišući sličnosti i razlike između zemalja u regionu, ali i praveći paralelu između situacije u zemljama članicama Evropske unije i onima koje se tek pripremaju za članstvo.

Rezultati istraživanja predstavljaće polaznu osnovu za sve dalje aktivnosti u okviru projekta, kojim nastojimo da unapredimo informisanost mladih o njihovim pravima u radnom okruženju, kako bi se osnažili i kako bi se unapredio njihov radni standard.

Fokus istraživanja stavljen je na mlade do 35 godina starosti, zaposlene u javnoj upravi. Istraživanje sprovodi Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci, uz podršku sindikata pravosuđa i administracije uključenih u realizaciju projekta.

Istraživanje je deo projekta „Prava u radu, rad na pravima“, koji je podržan u okviru Erasmus+ programa Evropske unije: KA2 – Capacity Building in the Field of Youth/Western Balkan Window.

Ukoliko ste mlada osoba zaposlena u javnom sektoru u Republici Srbiji, pozivamo Vas da posetite sledeći link i podelite sa nama Vaše mišljenje, jer nam je ono istinski važno!