20.12.2016. TV Kopernikus, Jutro onlajn
Dragan Radosavljević o projektu „Umetnošću do participacije“

15.05.2016. YouTube.com
Završni video projekta „Tvoje pravo da biraš i budeš biran/a“

26.05.2016. Srpska naučna televizija, Na licu mesta
Prilog o projektu „Tvoje pravo da biraš i budeš biran/a“

10.05.2016. YouTube.com
Spot pripremljen od strane učesnika projekta „Tvoje pravo da biraš i budeš biran/a“

14.10.2015. YouTube.com
Završni video projekta „Kamp tolerancije i prijateljstva“

28.02.2015. YouTube.com
Završni video projekta „Sportom do tolerancije i dijaloga“

16.01.2015. YouTube.com
Radionica u Blacu „Sportom do tolerancije i dijaloga“

04.02.2015. Kopernikus RTV Raška
KZM Raška, Mirko Puzović „Sportom do tolerancije i dijaloga“

29.01.2015. YouTube.com
Radionica u Smederevu, Nenad Ilić, Jovana Ilić, Nevena Todorović, „Sportom do tolerancije i dijaloga“

16.07.2015. YouTube.com
„Sportom do tolerancije i dijaloga“ 2014 – Dragan Marinković, učesnik

16.07.2015. YouTube.com
„Sportom do tolerancije i dijaloga“ 2014 – Marina Ivanović, učesnik

16.07.2015. YouTube.com
„Sportom do tolerancije i dijaloga“ 2014 – Marko Begović, trener

26.01.2015. YouTube.com
Inspirativni govor dečaka od 9 godina na temu „Sportom do tolerancije i dijaloga“

16.01.2015. YouTube.com
Radionica u Ribarićima, Edina Elesković, „Sportom do tolerancije i dijaloga“

22.12.2014. YouTube.com
„Sportom do tolerancije i dijaloga“ – Country club Babe (aktivnosti 2. dana)