Upitnik o sindikalnom aktivizmu mladih u javnom sektoru

Anketa Sindikalni Aktivizam 1

Dragi mladi radnici, mladi sindikalni aktivisti, suočeni smo sa svojevrsnim izazovom koji ćemo svi, nadamo se, uspešno prevazići. Kako smo trenutno u fazi smanjenih aktivnosti i mirovanja, možda je ovo dobar trenutak da se temeljno i sa više pažnje posvetimo nekim pitanjima kojima želimo da se zajednički bavimo po okončanju ove situacije.

Stoga je pred vama UPITNIK O SINDIKALNOM AKTIVIZMU MLADIH U JAVNOM SEKTORU. Molimo vas da izdvojite dva minuta i učestvujete u anketi u okviru projekta „Sindikati i njihove omladinske sekcije – novi pokretači omladinske participacije“, koji se sprovodi uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope. Upitnik treba da da odgovori na pitanja zašto se mladi angažuju u sindikatu, šta ih motiviše i pokreće za sindikalni aktivizam i na koji način smatraju da rad sindikata treba unaprediti da bi u većoj meri odgovorio na potrebe mladih, a sve to kako bi u narednom periodu sindikati čiji ste deo zajedničkim delovanjem prilagodili svoje aktivnostima mladim radnicima.

Sindikati su značajan deo svih društvenih procesa, a mladi ljudi koji su članovi istih – njihovi pokretači. Zato ovo može biti pravi trenutak da dođemo do vašeg mišljenja na neka od pitanja koja će ponovo postati aktuelna kada se zajednički, solidarno i dobro organizovani izborimo sa posledicama ove pandemije. Možda nam upravo vi date smernice kako postupati i aktivirati i vas same sledeći put kada se zajednički budemo suočavali sa različitim izazovima u društvu.

Hvala vam unapred na doprinosu, ostanite odgovorni i koristite vreme pred vama za dalji lični i profesionalni razvoj i rad na sebi!