Širimo mrežu partnera

Razvojni Centar Za Mlade I KULT

Razvojni centar za mlade potpisao je Memorandum o saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT iz BiH. Potpisi na isti su stavljeni zarad daljih zajedničkih aktivnosti usmerenih na jačanje saradnje i pripremu zajedničkih predloga projekata.

Glavni cilj je unapređenje položaja mladih u društvu. Takođe, izuzetno važan deo je i podsticanje uključivanja mladih u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

Razvojni centar za mlade i KULT već su uspešno realizovali zajednički projekat „Aktivni mladi: korak ka zajedničkim promenama“, uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope. „Nadamo se da je ovo samo prva u nizu uspešno ralizovanih aktivnosti. Sve dalje zajedničke korake upravo razmatramo na akcionom planiranju za 2019, koje se u ovom trenutku realizuje na Zlatiboru između naše dve, ali i drugih partnerskih organizacija“, ističe programska direktorka Razvojnog centra za mlade Aleksandra Knežević.

U nastavku, naša organizacija potpisala je Memorandum o razumevanju i sa Crnogorskom organizacijom za samostalnost i mobilnost omladine, koju je predstavljala predsednica Andrijana Radović, a koja je takođe deo gore pomenutog projekta regionalnog karaktera.