Radionice počele i u Crnoj Gori

Podgorica Radionica Prava U Radu 5

Održana je prva u nizu radionica u Crnoj Gori u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“ podržanog od strane Evropske unije, tokom koje su vršnjački edukatori Ana Veljović, Marko Radetić i Jovan Martinović upoznali grupu mladih iz različitih sindikalnih organizacija iz Podgorice o aktivnostima i ciljevima projekta.

Poseban akcenat je stavljen na temu mobinga, a prisutni su bili u prilici da iznesu svoja iskustva kao i iskustva svojih kolega, te dosadašnja saznanja o mobingu. Tokom diskusije čulo se nešto više o različitim oblicima mobinga, koje do tog trenutka nisu ni prepoznavali kao takve. Zatim, saznali su kome da se obrate u slučaju povrede radnih prava, kao i o mehanizmima zaštite istih.

Razgovaralo se i o budućim koracima u poboljšanju sindikalnog aktivizma mladih radnika, borbi za njihova prava i daljoj edukaciji i informisanju mladih radnika.

Održana radionica je izazvala pozitivne povratne reakcije, povećala interesovanje za radnička prava, ali i želju prisutnih da i sami počnu da deluju među svojim vršnjacima.