Predstavnice Razvojnog centra za mlade na Evaluacionom seminaru u Strazburu

Razvojni Centar Za Mlade Strazbur Savet Evrope 1

Sredinom decembra je u Strazburu održan Evaluacioni seminar za nacionalne trening kurseve u oblasti obrazovanja za ljudska prava realizovane u periodu 2017-2019. godine. Seminar je organizovalo Odeljenje za mlade Saveta Evrope, okupivši organizatore nacionalnih i regionalnih trening kurseva u navedenom periodu.

Među učesnicima su se našle i Aleksandra Knežević i Dragana Radošević, kao najzaslužnije za kvalitetnu realizaciju regionalnog trening kursa „Tvoja prava su važna – nauči, podeli, primeni“ održanog u aprilu 2019. godine u Srbiji, sa fokusom na unapređenju znanja i veština mladih sindikalnih aktivista iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore za dalje delovanje na poboljšanju prava mladih u radnom okruženju.

Predstavnice Razvojnog centra za mlade učestvovale su aktivno u razmeni iskustava sa terena, kao i kreiranju preporuka za dalje unapređenje koncepta nacionalnih i regionalnih trening kurseva u oblasti obrazovanja za ljudska prava, između ostalog ukazujući i na značaj uspostavljanja kvalitetne saradnje sa lokalnom Kancelarijom Saveta Evrope u svim onim zemljama koje ih imaju.

Evaluacioni seminar održan je neposredno pred objavljivanje liste organizacija koje će svoje trening kurseve realizovati u 2020. godini, kako bi se doprinelo unapređenju koordinacije i komunikacije sa budućim organizatorima ovih značajnih obrazovnih aktivnosti za mlade.