Održano akciono planiranje za 2019 – novi tim i nove ideje za nove radne pobede!

Rcm Novembar 2018

Predstavnici Razvojnog centra za mlade održali su 21-23. novembra na Zlatiboru akciono planiranje za 2019. godinu, rezimirajući rezultate rada iz tekuće i praveći konkretne planove za predstojeću godinu.

Svi prisutni poželeli su dobrodošlicu Dragani Radošević, koja se od 1. novembra priključila projektnom timu, imajući u vidu pojačan obim aktivnosti planiranih za 2019. godinu.

Razvojni centar za mlade zadržaće akcenat u radu na ljudskim pravima, posebno se fokusirajući na promociju i prevenciju prava u sportu i kroz sport; upoznavanje mladih sa radnim pravima i borbu protiv negativnih pojava u radnom okruženju, ali i unapređenje digitalnih kompetencija mladih zarad širenja značaja koncepta ljudskih prava u sajber prostoru.

Takođe je dogovoreno da će se projektni tim dodatno posvetiti jačanju kapaciteta mladih lidera i aktivista, pokrećući sopstveni program obuke za pripremu projektnih predloga i upoznavanje pojedinaca i udruženja sa dostupnim međunarodnim fondovima, koristeći međunarodnu ekspertizu svojih članova.

Na kraju, obavljeni su neophodni dogovori za pripremne aktivnosti u sklopu predstojećeg projekta „Rights at Work, Work on Rights“ podržanog u okviru Erasmus+ programa, čiji se zvanični početak očekuje u narednih nekoliko dana.

U očekivanju petog rođendana Udruženja, koji će se obeležiti 21. januara 2019. godine, Razvojni centar za mlade nastavlja da, samostalno i kroz nacionalna i regionalna partnerstva, sprovodi brojne aktivnosti odgovarajući na potrebe mladih ljudi u savremenom društvu, učeći ih da budu aktivni deo zajednice u kojoj žive i da i sami „budu promena koju žele da vide u svetu“.